190 rajan har påpeget,1 at der i 1640’erne var en stigning i slavehandelen i Thanjavur affødt af krigsudbrud, men danskerne deltog tilsyneladende ikke i denne handel. Til kolonitidens lyse sider hørte de dansk-norsk-tysk-britiske bidrag til skolevæsnet, sprogforskningen, zoologien og botanikken samt til bogtrykkerikunstens udbredelse. De lutherske missionærer fra Halle, hvis virke begyndte i Tranquebar i 1705, var centrale i denne indsats. De blev vel modtaget af mange lag i det sydindiske samfund. Blandt andre tog fyrst Serfoji II af Thanjavur oplysningstidens idealer til sig, dog uden at han konverterede til kristendommen. I Serampore var især britiske baptistmissionærer foregangsmænd. Serampore College blev til på deres initiativ i 1819. Uddannelse og kirkevæsen var sidegevinster uden for det handelsmæssige område, men netop på disse områder har kontinuiteten frem mod vore dage været stærk. Forfatterne til bogen træder varsomt. Vi får et detaljeret regionalt billede, og vi indvies i økonomiske og politiske dynamikker på tværs af verdenshavene, men forfatterne forsøger ikke at generalisere om europæisk kolonialisme. Bogen konfronterer heller ikke indiske forsøg på at fremstille specielt den britiske kolonisering af Indien som et langt sort kapitel. Jeg tænker her på bøger som Shashi Tharoors Inglorious Empire og Arun Shouries Missionaries in India.2 Forfatterne kunne have valgt at fremstille den danske kolonisering af Indien som bedre eller blødere end den britiske, men ikke mindst deres grundige gennemgang af den opportunistiske handelsmentalitet, som rådede i Serampore, ville svække et sådan argument. Faktisk fremtræder briterne langt hen ad vejen ganske ræsonnable, og skønt jeg bor på Christianshavn forekommer de britiske angreb på København mig alt mere selvforskyldte efter at have læst bogen. For forfatterne er ”ordentlighed” lig med nuancering. For andre er videnskabelig ”ordentlighed” derimod lig med eksplicitte falsi?icerbare hypoteser. Man må gå til det bind, som hedder Danmark - En Kolonimagt for at ?inde en mere eksplicit sammenligning mellem de europæiske kolonimagter. Ingen af disse to bind forsøger dog at svare på endnu bredere spørgsmål som, hvordan man skal se på den europæiske kolonisering af Indien sammenlignet med den foregående muslimske kolonisering af samme område. Det er også kun til allersidst i Danmark - En Kolonimagt, at der åbnes op for spørgsmålet om, hvordan man skal se på den europæiske kolonisering af Sydasien sammenlignet med den kolonisering af Europa, som indvandringen fra Sydasien udgør i vores tid. Det er muligt, at forfatterne har et bud på disse spørgsmål, men det er godt camou?leret. Værket går en anden vej ved at vie bindet Danmark - En Kolonimagt til at se på tropekolonierne og Grønland ud fra et dansk perspektiv med inddragelser af Slesvig, Holsten, Norge, Færøerne og Island. Hermed fremtræder den danske stat som en ”konglomeratstat”, mens tropekolonierne fremtræder som facetter på en 1 Govindarajan: ’Slaver’s Bay’. 2 Tharoor: Inglorious Empire; Shourie: Missionaries.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04