173 ne fordele, der sjældent er set i tidligere bøger om grønlandsk historie.8 Navnlig i de kapitler hvor op til ?ire forfattere samarbejder om at skrive, sker der en bemærkelsesværdig synergieffekt til gavn for teksten. I de første fem kapitler forekommer desuden en spændende udveksling imellem politisk historie og kulturhistorie. Herunder gives to eksempler. For det første bliver det traditionelle fokus på demogra?i omformet til et fokus på de mennesker,9 der gemte sig bag statistikkerne, samtidig med at statistikkens iboende befolkningskontrollerede potentiale ikke glemmes. Således skriver (antageligt) Inge Seiding om seksualitet og blandede ægteskaber i 1700- og 1800-tallets Grønland i kap. 2-4. Undervejs perspektiveres til dagliglivet i disse familier og seksualiteten som kolonialt reguleringsobjekt (s. 90-91, 150-151, 188-192). Søren Rud (kap. 5) skriver derimod om håndteringen af den samlede befolkning ”gennem forskellige symboler og symbolske handlinger” (s. 258) såsom æresstraffe og uddeling af kongekost på kongens fødselsdag.10 Det giver et ?lot samspil mellem et mikro- og makroniveau. De kulturelle og politiske blik forbindes ved hjælp af den iboende biopolitiske tematik, der fremtræder klart ved kyndige beskrivelser af koloniadministrationens institutionelle opbygning og dens paradoksale endskønt nødvendige praksis med ”at gennemføre noget og se gennem ? ingre med den manglende gennemfø- relse af andet” (s. 121). De økologiske og geogra?iske forhold i Grønland betød, at det var meget svært at styre kolonien efter lovens strenge bogstav. Derfor måtte der gøres undtagelser. Sådan var betingelserne, og det var noget, som de politiske, kirkelige og merkantile institutioner hele tiden skulle tage hensyn til, hvis de skulle få gennemslagskraft i Grønland. Dette grundlæggende forhold tilskyndede givetvis administrationen i kolonitiden til nidkært at igangsætte dybdegående registreringer (s. 106, 169). Med (formentlig) Ole Marquardts ord så havde ”KGH [Den Kongelige Grønlandske Handel], som generelt registrerede mangt og meget om både den danske og grønlandske befolkning […] specielt mange informationer om sine ansatte og deres familier” (s. 190). Dette forhold muliggør, at der igennem hele bogen, ?int i tråd med den klassiske Grønland-personalia og den nyere biogra?iske vending, kan udfoldes forskellige livshistorier til at belyse alt fra livet i blandingsbefolkningen til udfordringerne som kateket (s. 148 og 189). Med andre ord tillader kilderne at foretage en op- og nedskalering, hvor det virker mest fordelagtigt. De muligheder bliver kompetent udnyttet i samtlige kapitler. Og for det andet bliver materiel kultur ?lere steder inddraget til at belyse forhold ved den førkoloniale og koloniale periode, som der enten kun ?indes få kil8 En væsentlig undtagelse er Høiris og Marquart (red.): Fra vild til verdensborger. 9 Et af de mere frygtindgydende personalistiske arbejder er Hother Ostermanns Danskere paa Grønland: 1721-1814 og Nordmænd paa Grønland: 1721-1814 (bd. 1-2) med indgående kendskab til de ?leste dansk-norske, der opholdt sig i Grønland henover den anførte periode. 10 For mere om ’kongekost’ se Mølholm Olesen: ’Da kongekost blev indført’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04