165 hvor ca. 111.000 slavegjorte afrikanere blev ført over havet under dansk ?lag.1 Her blev de tvunget til at arbejde på plantager, og det, de fremstillede af sukker, tobak m.m., blev sejlet tilbage til Europa for at blive solgt. På det tidspunkt, hvor fotogra?iet af det lille barn blev taget, var slaveriet afskaffet, men livet på øerne var fortsat præget af social ulighed. Det var helt overvejende den hvide befolkning, der ejede land, styrede landbrug, produktion og administration. Racismen gennemsyrede fortsat kolonisamfundets indretning.2 Derfor er ubehaget ved at se på det grædende barn ledsaget af ubehaget ved at skulle forholde sig til en fortid, der for mange stadig opleves som smertefuld. Håndteringen af det ubehag er en del af kulturinstitutionernes arbejde med den koloniale kulturarv. Denne artikel tager udgangspunkt i nogle af de tanker, vi gjorde os i forbindelse med vores arbejde som kuratorer af udstillingen ”Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien”, der blev vist på Det Kgl. Bibliotek i 2017. Her indgik billedet i mange forskellige udgaver, både som afsendt hilsen, klistret ind i fotoalbum og del af et samtidskunstværk. FOTOGRAFERET OG SOLGT I perioden op til 1. verdenskrig blev fremstilling og produktion af postkort en kommerciel industri. Store fabrikker og små entreprenører i stort set hele verden fremstillede millioner af de billige kort, og særligt fotogra?iske motiver var populære. De blev revet væk af et billedhungrende middelklassepublikum, der købte dem som samleobjekter eller souvenirs eller brugte dem til at sende personlige hilsener til familie, venner og bekendte.3 Det var en verdensomspændende dille, som også fotografen Axel Ovesen ville tjene penge på. Han kom til Caribien som marinesoldat i 1904, men åbnede omkring 1906 en boghandel og et fotostudie i Frederikssted. Her solgte han også postkort, som han fik fremstillet med egne og andre fotografers motiver på, heriblandt billedet af det grædende barn. At dømme efter hvor mange versioner af dette postkort, der ?indes i arkiver og private samlinger i dag, har der været et marked for det.4 1 Tallet stammer fra Erik Gøbel: The Danish Slave Trade and Its Abolition (Studies in Global Slavery, nr. 2), 9. Andre steder nævnes højere tal, og på Statens Arkivers hjemmeside om de vestindiske kilder anvendes konsekvent tallet 120.000. 2 Venborg Pedersen, Gulløv, Olsen, Hernæs og Brimnes (red.): Danmark og kolonierne. 3 For belysning af postkorts historie og kultur, se Prochaska and Mendelson (red.): Postcards. Ephemeral histories of Modernity. For diskussioner mere speci?ikt af postkort med motiver fra europæiske kolonier i resten af verden, se Geary (red.): Delivering views: distant cultures in early postcards. 4 For ?lere informationer om Axel Ovesen se: Wengrovitz og Heckman: Publishers of Danish West Indies and U.S. Virgin Islands Postcards 1890-1930; Ochsner: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. Vi har ikke foretaget en systematisk undersøgelse af postkortets udbredelse i dag, men vi ved, at postkortet ?indes i adskillige versioner i Det Kgl. Biblioteks Billedsamling, hvor det er indgået som del af forskellige donationer og indkøb fra private i
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04