FORTIDSBRUG OG FØLELSER REENACTERES FORTIDSSIMULATIONER OG HÅNDTERING AF 2. VERDENSKRIG  ANNE BRÆDDER Så er man så ude til et offentligt træf, og man står ude ved bilen og venter på et værelse til at klæde om, ikke også? Så første gang man kommer ud: Man har støvler på, der larmer, og så hjelm på ... Det er en meget speciel oplevelse, for man ved jo, at man har sandsynligvis tre svastika på – bælte, bryst og blød hovedbeklædning. Og så tænker man jo meget på, hvad man gør.1 Sådan beskrev Jens, hvordan han oplevede det første gang, han var klædt ud som tysk soldat ved en offentlig 2. verdenskrig-reenactmentevent. Med udtalelsen giver Jens udtryk for to interessante aspekter ved 2. verdenskrig-reenactment, som skal forfølges i denne artikel. For det første fremhæver han hagekorsene ved sin udklædning. De gør oplevelsen af at være klædt ud som tysk soldat til en ”speciel oplevelse”, kalder han det. Historikeren Bernard Eric Jensen, der beskæftiger sig med historiebevidsthed og fortidsbrug, har peget på, at mennesker kan knytte positive såvel som negative følelser til fortider.2 Jens’ oplevelse af at have hagekors på tre forskellige steder på kroppen har netop at gøre med, at fortider kan være følsomme i nutidige sammenhænge, og at 2. verdenskrig er en følsom fortid. Den er, hvad man med Jensens ord kan betegne som en vanskelig fortid,3 fordi mennesker især knytter særdeles negative følelser til denne fortid, der er uløseligt forbundet med folkedrabet Holocaust og den nazistiske og racistiske ideologi og førte politik. At 2. verdenskrig er og længe har været en kon?liktfyldt og følsom erindring i dansk sammenhæng, er også påvist i anden forskning, der dog ikke har 2. verdenskrig-reenactment som fokus.4 Hagekorsene på Jens’ påklædning er symbolet på 2. verdenskrig som den følelsesmæssigt vanskelige og ubekvemme fortid. Det andet aspekt i citatet, jeg vil henlede opmærksomheden på, er Jens’ påpegning af, at hagekorsene har den disciplinerende effekt, at han tænker mere 1 Jens 5. juli 2014. 2 Jensen: ‘Ondt i historien’, 16. 3 Jensen: ‘Ondt i historien’, 15f. 4 Besættelsestiden som kollektiv erindring (1998) af Bryld og Warring indeholder ?lere eksempler op gennem det 20. århundrede, og senest viser Warring også i introduktionen til sin genudgivelse af Tyskerpiger (2017), hvor følsomt et emne kvinders romantiske og seksuelle relationer med tyske soldater under besættelsestiden var selv over 50 år efter krigens afslutning.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04