DA BETONEN BLEV BELASTENDE DEN EMOTIONELLE KAMP OM GELLERUPPLANEN I 1960’ERNE OG 1970’ERNE  MIKKEL HØGHØJ  SILKE HOLMQVIST For beboerne er ordet ’beton’ i hvert fald afmysti?iceret for metafysisk indhold. Beton består af vand, sand og cement; elementer der ikke i sig selv indeholder nogen ondskabsfuldhed, men tværtimod er nyttige.1 Den 23. oktober 1978 sendte Danmarks Radio TV-udsendelsen “En kirke i beton” som en del af programrækken Kirkeligt Forum. Udsendelsens primære fokus var den nyopførte Gellerup Kirke, der stod færdig i 1976, men programmet gjorde sig særligt bemærket, idet det anlagde en kritisk vinkel på de beboere og særligt det miljø, der omgav kirken i det store aarhusianske prestigeprojekt Gellerupplanen. Boligområdet var ellers bare få år tidligere blev rost for dets ambitiøse omfang, innovative faciliteter og menneskevenlige karakter. Udsendelsen lagde sig i forlængelse af en kritik, som de store almennyttige boligbyggerier i stigende grad var blevet genstand for i samtiden, og i programbeskrivelsen blev Gellerupplanen betegnet som ‘betonslum’, et ord der ifølge Den danske Ordbog havde været kendt siden 1972.2 Udsendelsen medførte intet mindre end en læserbrevsstorm fra både Brabrand Boligforening og vrede, frustrerede og utilfredse beboere, som krævede ikke bare en undskyldning fra DR, men en decideret ny udsendelse. En sådan udsendelse blev dog aldrig produceret, og Gellerupplanen er i stigende grad siden blevet problematiseret både i medierne og i den brede offentlighed. I 2007 blev Helhedsplanen vedtaget med det primære formål at omdanne “Gellerup og Toveshøj fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel”.3 I 2015 blev området udpeget som utrygt af det danske politi, og i 2017 var Gellerup nok en gang en del af den danske ‘ghettoliste’, som er blevet udarbejdet årligt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet siden 2010.4 1 Aarhus Stiftstidende 8.11.1978, Jørgen Harritsø Jørgensen: ”TV og Gellerupparken”. 2 http://ordnet .dk/ddo/ordbog?query=betonslum (30.8.2017). 3 Fra boligområde til bydel. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj: http://?iler.aarhuskommune.dk/?iler/Gellerup/Helhedsplan%20Gellerup.pdf (30.8.2017), s. 3. 4 Politiets tryghedsindex 2015: https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/5032D79C-B0F3- 43B2-B5B8-F8BE89D24247/0/PolitietsTryghedsindeks2015.pdf (30.8.2017); Ghettolisten 2017: https://www.trm.dk/da/publikationer/2017/liste-over-ghettoomraader-1-dec-2017 (14.2.2018).