SORG SOM OPPOSITION  CAROLINE NYVANG  KAREN VALLGÅRDA Døden sætter stadig ?lere digitale aftryk. Flere blogger om alvorlig sygdom, dø- ende opfordres i stigende grad til at planlægge deres eftermæle på internettet, og vi diskuterer begravelsesritualer i online-fora. Siden internettets udbredelse i anden halvdel af 1990’erne er ?lere og ?lere begyndt at bruge de sociale medier til at mindes og sørge over afdøde pårørende, og de såkaldte mindesider1 er blevet en fast del af det stadigt voksende internet.2 Offentlig tilkendegivelse af sorg og ihukommelse af afdøde er ikke nye fænomener. Kirkegårde, blomster ved ulykkessteder og monumenter er håndgribelige eksempler herpå, og siden anden halvdel af 1800-tallet har det været almindeligt, at både lokale og landsdækkende aviser bragte mindre dødsannoncer og større nekrologer.3 Men interaktive digitale fællesskaber adskiller sig på ?lere måder fra sten, skrift og skulpturer. Internettet sætter rammer om og fremmer typer af sorgpraksisser, der i visse henseender adskiller sig kvalitativt fra de, der foregår of � line. Internettet giver f.eks. efterladte mulighed for at synliggøre den afdøde, artikulere savn og smerte samt at modtage omsorg i årevis. Samtidig er internettet også med til at udvide netværket af potentielle medsørgende, således at det i dag ofte inkluderer mennesker uden direkte relation til den afdøde. Flere forskere har peget på, at internettet giver mulighed for at interagere i netværk, der tilgodeser behov, som ikke varetages i andre sammenhænge.4 Inden for forskning i online-sorghåndtering har det bl.a. ledt til konklusioner om, at internettet dækker et menneskeligt behov for at dele sorg på en ny og mere ønskelig facon. Den slutning bygger ofte på en implicit idealisering af fortidige eller ikkevestlige traditioner for sorghåndtering, således at ”[p]ublic and communal grief 1 Søgninger i Mediestream, Det Kgl. Biblioteks mediesamling, tyder på, at begrebet “mindeside” første gang blev anvendt i danske medier i 1996 i forbindelse oprettelsen af et website til minde om tv- og radioværten Kim Schumacher. Aktuelt 24.10.1996: “Mindeside til Schumacher”. 2 Der ?indes endnu ikke danske undersøgelser af brugen af disse, men Houwen m.?l.: ’Online Mutual Support in Bereavement’ har påvist, at omtrent halvdelen af alle nordamerikanske efterladte i 2010 søgte støtte i sådanne online-netværk. Walter m.?l.: ‘Does the Internet Change How We Die and Mourn?’, 287, refererer til en undersøgelse af en gruppe hollandske mødre, der havde mistet deres barn under fødslen. Den viste, at halvdelen var oprettet som brugere af en speci?ik mindeside, Lieve Engeltjes. 3 Jacobsen: ’Ord der gør ondt’; Hume: Obituaries in American Culture. 4 Lievrouw: Alternative and Activist New Media; Leung og Lee: ‘Cultivating an Active Online Counterpublic’; Kiesler: Culture of the Internet.