EN ANDERLEDES DANMARKSHISTORIE? Et nyt danmarkshistorisk projekt blev i august 2016 lanceret i Jyllands-Posten foranlediget af, at A.P. Møller Fonden havde bevilget 14 mio. kr. til Aarhus Universitetsforlag til bogserien 100 danmarkshistorier.1 Den skal omfatte 100 bøger hver på 100 sider, og et nyt bind skal udgives hver måned startende i september 2017. Dermed vil den først være ført til ende i 2024. Historikere ved universiteter og museer skal skrive bøgerne, og initiativtageren, forlagsdirektør Carsten FengerGrøndahl, har i Kristeligt Dagblad ridset overvejelserne bag det nye initiativ op: Skal man skrive danmarkshistorie i dag, skal man gøre det ved hjælp af en række historier, der hver giver sit perspektiv på danmarkshistorien […] Tiden er løbet fra at fortælle vores historie som én samlet blok, for gamle begivenheder skal ses i lyset af nutiden. Derfor ?indes der ikke én samlet historie om Danmark, men der ?indes en masse vigtige historier i forhold til Danmark, som vi kan spejle os i og bruge til at forme fremtiden.2 En indgående vurdering af projektet kan først laves, når det er bragt til ende. Men allerede nu hvor de første 6 bind foreligger, kan det styrende koncept drøftes: Hvad udgør dets kendetegn, og hvordan tager de sig ud i lyset af de velkendte må- der at skrive danmarkshistorie på? De udgivne bind er i skrivende stund: Poul Duedahls Gudhjemtid (2017), Bertel Nygaards Grundloven (2017), Søren Hein Rasmussens Fri porno (2017), Louise Karlskov Skyggebjergs Industri på udstilling (2017), Søren Mentz’ Den islandske revolution (2018) og Bo Lidegaards Danmark i krig (2018). KENDTE TILGANGE Danmarkshistorier er blevet udformet på ?lere måder. En klassisk variant var rigshistorien, f.eks. Arild Huitfeldts Danmarks Riges Krønike (1595-1604) og Ludvig Holbergs Danmarks Riges Historie (1732-35). Såvel Huitfeldt som Holberg tilskrev historieskrivningen et historiefrembringende sigte; den skulle bruges som ’et spejl’, der kunne lære regenter at regere på den rette måde. Som genre ændrede danmarkshistorie karakter, da den blev fusioneret med den opdukkende nationalisme. Det blev åbenbart med C.F. Allens Haandbog i Fædrelandets Histo1 Jyllands-Posten 21.08.2016. 2 Kristeligt Dagblad 01.09.2016.