debat anmeldelser GRØNLAND – DEN ARKTISKE KOLONI Hans Christian Gulløv, Peter A. Toft, Søren Thuesen, Inge Seiding, Niels H. Frandsen, Søren Rud, Ole Marquardt, Jens Heinrich og Einar Lund Jensen: Danmark og kolonierne: Grønland – Den arktiske koloni Gads Forlag 2017, 421 s. Bindet Grønland – Den arktiske koloni fra Gads nye bogserie om dansk kolonihistorie tilbyder en samlet, illustreret og opdateret fremstilling af grønlandsk historie fra 1605-2017. Fremstillingen bringer på fortræffelig vis den danske forskning i grønlandsk historie og kolonihistorie et afgørende skridt videre. Allerede på disse indledende punkter afslører bogen, at den er ganske særlig. På den ene side er det første gang, at der udgives et oversigtsværk over den samlede og nyere grønlandske historie. I 1900-tallet kastede kyndige folk som f.eks. Louis Bobé, Finn Gad, Hother Ostermann, Poul Sveistrup og Axel Kjær Sørensen sig over mere afgrænsede dele af den grønlandske historie.1 På den anden side er det første gang, at Grønland medregnes, når et stort og veletableret forlag udgiver en bogserie om dansk kolonihistorie. Da der sidste gang blev udgivet en stor kolonihistorie i 1980, var der kun fokus på de gamle tropekolonier. Eftersom kolonitiden omfattede mere end slaveri og sukkerproduktion, så er det glædeligt, at Grønland følgelig er blevet en velintegreret del af fortællingen om dansk kolonihistorie. Årsagen til Grønlands historiefaglige integration i den brede fortælling om dansk kolonihistorie skyldes bl.a., at Grønlands historiske og nuværende stilling har været debatteret livligt op til og efter Selvstyrets indførelse i 2009.2 1 Se f.eks.: Bobé: Hans Egede og Grønland; Gad: Grønlands Historie, bd. 1-3; Sveistrup: Det almindelige Handelskompagni; Kjær Sørensen: Danmark-Grønland. 2 Politologen Ulrik Pram Gad leverede i 2017 en dygtig analyse af, hvordan denne debat har udspillet sig siden forrige årti, og hvordan Danmark og Grønland positionerer sig over for hinanden gennem et sindrigt spil af diplomatiske, politiske og symbolske markeri nger. Pram Gad: National Identity Politics.