95 Det gjorde specialiseringsmærket ’Borger’ også. Det var hverken rettet mod spejderens rolle i hjemmet eller på arbejdet, men i civilsamfundet. Det krævede, at pigespejderen havde læst Grundloven og kendte Danmarks historie siden 1848. Pigespejderen skulle desuden kende til Dansk Kvindesamfunds arbejde, vide hvem der havde valgret til kommunal- og rigsdagsvalg og slutteligt: ”Kende Kvinderegensens Tilblivelseshistorie og Betingelserne for Adgang dertil”. 91 Det var knapt, at denne opgave må have nået at komme med. Kvinderegensen, et kollegium for kvindelige studerende tilknyttet Københavns Universitet, blev først indviet i 1932, samme år som håndbogen med opgaven udkom. At stemme var altså her en borgerpligt hævet over spørgsmålet om en særlig kvindelig stemme i valget. Både med denne opgave og i arbejdet med at vise pigerne vejen til medborgerskab, herunder også anvisning af borgerlige rettigheder og undervisning var DDP helt fremme i skoene. På den måde lignede de danske pigespejderes mål de engelske pigespejderes mål om gode borgere (”citizenship”). Pigespejderne de?inerede ikke udelukkende kvindes rolle i samfundet ud fra et syn på hende som kvinde eller husmoder, som staten ellers havde en tendens til, men i høj grad som borger. Erhverv alene var dog ikke målet for pigespejderne. I håndbogen fra 1922 blev hjemmet ?lere steder understreget som noget godt eller ligefrem: ”Det bedste Sted man har i Verden”.92 Det gav modvægt til det ellers store fokus på selverhverv. En spejder skulle følge spejderlovens bud være tro ”mod Konge, Fædreland, Forældre og Foresatte” og ”maa være alt, hvad hun på nogen Maade kan, for sit Hjem”.93 Hendes fane var indviet ved ”Gud, Fædrelandet og Hjemmet”, så spejderliv og hjemmet var tæt sammenknyttet.94 LÆRERINDE OG LEDER – UDDANNELSESSYSTEMET OG PIGESPEJDERNE Sidste afsnit viste, at spejderbevægelsen gjorde en stor indsats for at hjælpe pigerne til mere uddannelse og en større selvstændighed. Mange af pigespejderbevægelsens synspunkter var allerede kendt fra debatten om kvinders uddannelse, og som nævnt havde ?lere lærerinder høje poster i korpset. Pigeskolerne udsprang af kampen for kvindernes uddannelse fra midten af 1800-tallet, hvor pionererne anså det for et uacceptabelt spild, at kvinder ikke ?ik nogen uddannelse.95 Kvinderne skulle dygtiggøres til deres rolle som husmoder eller lærerinde, mente den utilitaristiske pioner Natalie Zahle,96 men begrebet ”professionalisering” er en efterrationalisering.97 Zahle og andre pionerer aner91 Det Danske Pigespejderkorps: Haandbog, 175. 92 Petersen og Flagstad: Haandbog, 86. 93 Ibid.: 24. 94 Det Danske Pigespejderkorps: Haandbog, 53. 95 Hilden: ’Fromme, stærke kvinder’, 33. 96 Possing: Viljens styrke, 415-416. 97 Hilden: ’Fromme, stærke kvinder’, 73.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04