80 Den virkede tilsyneladende ikke, når miljøskiftet var for stort, og plejebarnet ikke fandt en plads til sig selv som person i plejefamilien og derfor måtte lyve og spille skuespil – evt. vældig dygtigt som ”dydsmønster”. Kun når plejeforældrene – som i et enkelt (ekstremt) tilfælde – bankede unoderne ud af barnet og ”brød dets trods”, virkede generationsoverførslen tilsyneladende. Men her var der så tale om en ensidig generationsoverførsel, hvor de voksnes erfaringer og normer blev overført næsten 1:1 til barnet, uden at barnet bidrog med noget – altså snarere en samfundsbevarende end en samfundsudviklende type generationsoverførsel. Generationsoverførslen virkede fortrinsvis dér, hvor miljøskiftet ikke var stort, og/eller hvor plejeforældrene kunne rumme den person, som barnet var. Dermed ?ik barnet mulighed for dels at øge plejeforældrenes forståelse af barnet og dels at udvikle sin egen personlighed under ”vejledning” (frem for afstraffelse). Med barnet som repræsentant for ”det nye” kan denne type generationsoverførsel have bidraget til samfundsudviklingen. Foruden omfanget af miljøskiftet og plejeforældrenes rummelighed synes børnenes valg af strategi også langt hen ad vejen kønsbestemte. Protokolføreren afslørede ikke i sit ordvalg, at der var forskel i de mål, som piger og drenge blev vurderet efter, men derfor kan der selvfølgelig godt have væ- ret forskel i den måde, piger og drenge blev behandlet i plejehjemmene. Den mulige forskel fremgår bare ikke af protokollen. Tilsvarende synes derfor også den kønsbestemte reaktion reel: Pigerne løj og spillede skuespil for at overleve som individer – eller de lod sig for enkeltes vedkommende kue og rettede ind. Nogle af pigerne kom dog også helt enkelt overens med forholdene. Også blandt drengene var der nogle, der rettede ind og kom overens med forholdene, men gruppen af eventyrere tæller stort set kun drenge. De fandt – om end kon?liktfyldte – veje til at leve deres drømme ud, om det så var at komme i maskinlære eller at stå til søs. Nogle af ballademagerne blev betragtet som samfundsfarlige frø og anbragt på opdragelsesanstalter. Det lykkedes ikke i plejehjemmet at komme eventyrlysten hos disse drenge til livs. Kønsfordelingen er ikke overraskende. For alle børnene var fremtidsmulighederne set med nutidens øjne beskedne, men først og fremmest var de beskedne for pigerne, der havde en meget smal palet af erhvervsmuligheder. Endvidere var mødet med de borgerlige dyder måske også mere intensivt for pigernes vedkommende, fordi deres arbejde i det mindste til dels foregik inden døre, under strammere rammer og nøjere opsyn. og hvor de borgerlige og kristelige dyder måske også slog mest igennem; mens drengene som regel udelukkende arbejdede i stald, mark og natur. I alt 15 af de 40 børn udgik af foreningen med et afsluttende godt eller nogenlunde godt skudsmål. 9 børn blev derimod sendt ud i verden som 18-årige, uden at foreningens tillidsmænd var blevet tilfredse med dem. For en stor mellemgruppe er udsagnene ?lertydige. Det kan være, fordi der næsten ingen indførsler er i
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04