78 hjemmet og to måneder efter So?ies 12-års fødselsdag, skrev hun i et brev til fru Lind, hustruen til en af tillidsmændene i Kristelig Forening: ”Jeg har det saa godt herovre vi var ude at køre i Lørdags til Sølvbryllup. Jeg ?ik Gaver til min Fødselsdag og hver Søndag leger jeg med Smaapiger, der kommer her.”36 Kort tid efter kunne plejehjemmet meddele, at So?ies selvrådighed og trods var ”brudt ved Kærlighedens Magt. Sandfærdighed skorter det derimod stadig paa.” Bag det noget salvelsesfulde ”kærlighedens magt” lå i det mindste det, at ægteparret Jørgensen i hvert fald et stykke af vejen synes at have (ønsket at) betragte So?ie som en del af familien – de lod hende ikke bare blive hjemme, når familien skulle til ?int selskab. Og hun blev heller ikke gemt af vejen, når der kom søndagsgæster. Men man kommer til at tænke, om ikke også den sidste sætning i plejehjemmets udsagn støttes af So?ies brev, der forekommer indstuderet med et voksent ordvalg. Helt selv havde hun nok ikke skrevet brevet, for So?ie havde det svært med at læsning og formentlig derfor også med stavning. Nu påstod plejehjemmet, at hun generelt var langt tilbage i udvikling, som et 5-6 års barn, men ikke desto mindre var hun ?littig i skolen. Det var i maj 1899. Et år senere måtte So?ie ?lytte skole, fordi der var kommet klager fra både børn og forældre (årsagen er ikke oplyst). Fra den nye skole kom der gode vidnesbyrd. I plejehjemmet derimod var der stadig hyppige tilbagefald til trods og stædighed, ”som kræver megen Taalmodighed og nogen Revselse”. Det sidste har uden tvivl været en pæn omskrivning for bank eller noget, der lignede. Sognerå- det i Egtved havde grebet ind og fundet ud af, at ægteparret Jørgensen slet ikke var godkendt som plejeforældre af kommunen. Frem for at godkende hr. og fru Jørgensen på efterbevilling, ville kommunen ?jerne So?ie fra plejehjemmet. Kommunen anså tilsyneladende den revselse, som So?ie var blevet udsat for, for at ligge ud over den almindelige revselsesret. Men så erklærede ægteparret Jørgensen, at de ville give a?kald på betalingen og beholde So?ie uden plejeløn. Dermed kunne kommunens tilsynspligt bortfalde,37 og det accepterede kommunen, som heller ikke valgte at indgive politianmeldelse. I april 1901 blev So?ie kon?irmeret, lige fyldt 14 år, selv om hun stadig blev vurderet til ikke at være særlig moden af sin alder. Men det vigtigste var nået, før hun kunne sendes ud i verden: Det var lykkedes plejeforældrene at bryde hendes trods og retlede det vanskelige sind, som ”stadig er hendes værste Fjende, som hun i øvrigt selv har Øje for og kæmper imod under Bøn til Gud,” som pastor Kampmann afsluttende skrev om So?ies tid i Egtved. I februar 1904 havde So?ie fået plads på Fyn. Hun blev karakteriseret som ”skikkelig”. So?ies historie var dermed utvivlsomt, set med Kristelig Forenings briller, en succeshistorie. So?ie var begyndt selv at bekæmpe sit vanskelige sind (trods og stædighed) – og det skete tilmed under bøn til Gud. Det sidste vidnesbyrd anty36 Brevet er gengivet i stambogen. Kristelig Forening, stambogsblad nr. 1. 37 Lov om tilsyn med plejebørn 1. marts 1895,§ 6.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04