76 Men, må vi konstatere, det var ikke den tilsynsførende, der var skredet til handling. Det var So?ie selv. Det er også i denne relativt store gruppe af eventyrere, at vi ?inder Harald. Harald, der brød ind i Circus Varieté og blæste trompet. 12-årige Harald kom ud til gårdejer Lauritz Lund i nærheden af Vejle. Han var rask og fornøjet, men Kristelig Forenings tillidsmand var dog under sit besøg den 31. juli 1899 bekymret, i første omgang ikke på grund af Haralds opførsel, men fordi det forekom den tilsynsfø- rende, at Lauritz Lund havde taget drengen til sig mere på grund af den nytte, som Harald kunne være ham i gårdens drift end som en ”Velgerning mod Drengen”. Ikke desto mindre forblev Harald hos Lund. Men måske blev der også herefter trukket lige rigelige veksler på drengens arbejdskraft. Harald viste nu ”upålidelighed”. Formentlig betød det, at han kom lidt let om ved arbejdet, når han kunne. I efteråret 1900 begyndte Harald at gå til præst, og præsten havde ingen grund til klage. Harald var ”ret opmærksom og nogenlunde forberedt”. Tilsynsværgen anbefalede, at Harald kom i en anden plads efter kon?irmationen til foråret, og helst under mindre forhold. Men Harald blev, hvor han var – efter moderens ønske. Drengen er aldeles ikke håbløs, skrev pastor Olsen, tilsynsværgen den 15. maj 1901, ”med Guds hjælp skal der komme noget godt ud af ham”. Et halvt år senere konstaterede Olsen, at Harald brugte sin fritid på en stille og ordentlig måde. Men det så desværre ikke ud til, at han havde fået interesse for det åndelige, hvilket utvivlsomt ville sige det religiøse. Den 1. maj 1902 ?ik Harald ny plads hos gårdmand S. Knudsen i Ødsted, og hans løn steg til 100 kr. årligt. Han opførte sig helt godt, men var ved at blive træt af landarbejdet og ?ik i stedet læreplads hos rebslager Nielsen i Kærbølling, nær Bredsten vest for Vejle. De lidt halvhjertede skudsmål fortsatte her, men med et bedre indblik i, hvad der var med ham Harald: Han var ”ustadig i Arbejdet, lader sig forstyrre af alt” Og: ”skal undersøge alt hvorved han ofte ødelægger i Stedet for at gøre Gavn.” Harald var såmænd stadig en nysgerrig og eksperimenterende dreng! Alligevel holdt rebslager Nielsen og hans kone af Harald, og et halvt år senere var også tilsynsværgen mere tilfreds, det gik ”nu næsten helt godt, ?link til Arbejdet, bruger sine Lommepenge ganske fornuftigt, vil gerne blive og Nielsen og Hustru vil gerne beholde ham.” 31 Nysgerrig og eksperimenterende var også Sofus Thomsen, men det kom heller ikke ham til gode i foreningens øjne.32 Sofus var søn af en forhenværende skipper i Kolding, som var blevet indlagt på et sindssygehospital, og blot 9 år gammel kom Sofus i pleje på Sjælland hos gårdejer Julius Jørgensen i Bregnerød pr. Esrom. Her gik det i første omgang ?int. Plejeforældrene var tilfredse, eller de havde i hvert fald ”intet at udsætte” på drengen. Læreren var tilfreds. Godt nok var Sofus ikke helt med fagligt, men han hang godt i. Alligevel blev tilfredsheden næppe ved, for 31 Alle citater: Kristelig Forening, stambogsblad nr. 2. 32 Kristelig Forening, Stambogsblad nr. 56.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04