74 Desværre er det ikke i stambogen beskrevet, hvorfor Alf i første omgang blev anbragt i pleje, og vi ved altså ikke, om årsagen netop var tyverier. Vi kan kun konstatere, at hans kriminelle løbebane tog fart i det øjeblik, han ?lyttede væk fra plejeforældrene i en landsby nær Fredericia og ind til Fredericia by. Det tætte bånd, der syntes knyttet under opholdet hos Anders Larsen, havde ikke rodfæstet sig eller udviklet en barriere mod det moralsk forkerte i tyveri. Båndet var tilsyneladende ikke så stærkt, at Alf følte sig forhippet på ikke at skuffe sine plejeforældre, tværtimod – med stor risiko for overfortolkning – kunne det se ud, som om ”den ikke skulle have for lidt”, da han (endelig?) slap løs. I givet fald var det gode forhold og Alfs gode opførsel en yderst dygtigt bevaret og stor løgn. Og løgnen (og løgnens nødvendighed) havde ikke virket befordrende for Alfs muligheder for at blive en god samfundsborger i plejeforældrenes billede. På samme måde kan reaktionen også være kommet hos andre af ”dydsmønstrene”, blot efter at de (helt) forsvandt ud af foreningens søgelys. Det skete som regel i 18 års alderen. Af de otte ”dydsmønstre” var de ?ire piger. Den ene af dem satte trumf på, kan man sige. Agnete var et af de ældste børn, som foreningen tog sig af. Som 16-årig kom hun i pleje (og i praksis: ulønnet tjeneste) hos gårdejer Jensen, Stilbjerg i Filskov (mellem Give og Grindsted). Hidtil havde hun ikke haft held med sine tjenestepladser – eller de havde ikke haft held med hende. Hun var opsætsig, ulydig og upålidelig, blev for længe ude om aftenen og var i det hele taget ude på et skråplan.27 Men da Kristelig Forening havde grebet ind og sendt hende ud til Johs. Jensen og hans kone, ændrede det billede sig. De havde et godt tag på pigen, der lige fra starten var under forandring til det bedre, og efter et års tid, næredes der store forhåbninger til hendes fremtid. Et halvt år senere, april 1903, kunne plejeforældrene ligefrem oplyse, at Agnete havde indmeldt sig i Kristelig Ungdomsforening – tilmed på eget initiativ. Om indmeldelsen i Kristelig Ungdomsforening nu også virkelig var at sætte trumf på løgn og spillen skuespil, må dog siges at være et åbent spørgsmål. Agnetes forældre ?ik et – ud fra Kristelig Forenings målestok – ganske godt skudsmål – de var ”rettænkende”, altså formentlig kristne, ”noget uudviklede”, men ”Datterens Opførsel vækker deres oprigtige Bedrøvelse”. Hjemmet var fattigt med mange børn, Agnete havde seks yngre søskende, men hjemmet nød almindelig agtelse. Hun kan med andre ord have haft en moralsk basis, der ikke var helt fremmed i forhold til det miljø, som hun blev omplantet i i Jylland. Tilsvarende var hendes opvækst i Nyhuse i udkanten af Hillerød, hvor faderen var smed, næppe helt så langt fra livet på en gård i det sydlige Midtjylland, som hvis hun var vokset op inde i København. Med andre ord – måske var Agnete ganske oprigtig, da hun lod sig ”rette”, blev føjelig og tilmed meldte sig ind i Kristelig Ungdomsforening. Agnete tilpassede sig – fordi det kunne lade sig gøre: Agnetes person kunne forenes med det miljø, hun blev anbragt i. 27 Kristelig Forening, Stambogsblad nr. 22.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04