73 seret som ”gamle tilbøjeligheder”, men det er spørgsmålet, om ikke snarere Oda simpelthen havde fået nok af det fremmede miljø og de fremmede krav og ikke orkede at spille med mere. Ca. 14 dage senere, i april 1902, ?lygtede hun fra plejehjemmet i Børkop lige syd for Vejle og dukkede op på den anden side af den dansktyske grænse, hos amtsforstander25 Hoffmann i Sommersted. Det var dog tilsyneladende ikke sådan, at den lokale politimæssige myndighed fangede Oda som omstrejfende. I hvert fald ?ik hun lov at blive hos amtsforstanderen, sandsynligvis som pige i huset, måske helt frem til februar 1904, hvor én af Kristelig Forenings tillidsmænd, M. Lind, lakonisk bemærkede, at Oda nu var tilbage i København, og han mente, at hun var ”ikke rar”. De otte børn i gruppen havde tilsyneladende lynhurtigt tilpasset sig omgivelser og normer og blev formentlig belønnet med ros og opmuntring. Der var dog ikke tale om nogen virkelig tilpasning, men om bevidst eller ubevidst forstillelse, som ikke kunne holde i længden. Løgnen kan betragtes som en måde, hvorpå børnene skærmede og bevarede sig selv fra en tilpasning, de ikke ønskede, ville eller magtede. Det betød samtidig, at en overførsel af normer og værdier fra plejeforældre til -børn i hvert fald til dels var dømt til at mislykkes. Dydsmønstrene I betragtning af det dårlige udgangspunkt, som børnene havde og i betragtning af det voldsomme miljøskifte, de ved anbringelsen i Jylland blev udsat for, kan man godt få den tanke, at dydsmønstrenes historier var for gode til at være sande, at de i virkeligheden bare var de løgnagtige skuespillere, version 2: Løgnere og skuespillere, der var så dygtige, at de ikke blev afsløret af plejeforældre og tilsynsførende. Og for i hvert fald ét af børnene synes løgnen og skuespillet virkelig gennemført. 14-årige Alf kom i pleje hos en smed i Vejlby nær Fredericia, Anders Larsen. Her var Alf tilsyneladende ikke kun kommet ”på rette hylde”, i praksis som smedelærling, men også fået et par plejeforældre, der holdt af ham, og som han holdt af. Det gode, kærlige forhold holdt i tre år. Igen og igen kunne den tilsynsførende udtale sig rosende om Alf, undertiden også med andre kilder end plejeforældrene, f.eks. september 1902: ”Alf Jensen er efter plejeforældrenes og andres Omdømme velblivende en god og ?link Dreng, ?littig til sit Arbejde og skikker sig i alle Maader godt.”26 Og sådan blev det ved, indtil tiden var inde til, at Alf skulle stå på egne ben som 18-årig. Plejeforældrene fandt en plads til ham som smedesvend inde i Fredericia. Kort t id ef ter begik Alf en hel række tyverier, der var så graverende, at Kristelig Forening ikke anså det for sandsynligt, at han undgik en forbedringshusdom. 25 En tysk amtsforstander svarede nogenlunde til en sognefoged, men med reference direkte til kredsen (amtmanden), altså uden en herredsfoged som mellemled. 26 Kristelig Forening, Stambogsblad nr. 12.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04