72 Det forudsigelige mønster Kristelig Forenings formål var at t ilpasse børnene efter et borgerligt, kristent ideal. Derfor er dét, man kunne forvente af Kristelig Forenings stambog, et mønster, hvor de vanartede børn i begyndelsen mere eller mindre gentog deres forseelser, var ulydige, løgnagtige og tyvagtige ballademagere, men hvor de hurtigt eller langsomt forbedredes til gode børn (i foreningens optik): Sunde i krop og sjæl, lydige, sandfærdige, pålidelige i arbejdet og allerhelst gudfrygtige. Det ville være succeshistorien, og det ville for foreningen og omverdenen være beviset på, at Kristelig Forening virkelig frelste børnene og samfundet fra kriminalitet. Kun tre ud af de i alt 40 børn følger dette mønster, og for det ene barns vedkommende endda kun til dels. At der kun er tre børn, som følger denne skabelon for succes, styrker stambogens troværdighed – for det viser, at dens funktion var at beskrive børnenes virkelige udvikling (om end ud fra den voksnes syn på barnet og med et kristent værdisæt).23 De løgnagtige skuespillere En del af børnene løj. Formentlig ubevidst i handling og måske mere bevidst i ord. Først spillede børnene med eller søgte at tilpasse sig så godt, de kunne: Disse ulydige, tyvagtige og vagabonderende unger ?ik i begyndelsen rigtig ?ine skudsmål af plejehjemmet. Men efter en tid dukkede der småforseelser op, hvoriblandt den hyppigste netop var, at de løj – altså nu med ord. Fem af børnene var ikke tidligere blevet beskyldt for at lyve, to havde før vist løgnagtighed, for en enkelt var der ingen oplysninger om baggrunden for anbringelsen. Gruppen tæller disse otte, tre piger og fem drenge. En af dem var 13-årige Oda, den mellemste af tre søstre, som var døtre af en modelsnedker. Da Oda var 7 år, gik forældrene fra hinanden, og Oda og søstrene boede nu hos moderen på Nørrebrogade i København. Det hedder i stambogen, at Oda gik for lud og koldt vand, at moderen ikke havde magt over hende og heller ikke tog sig meget af hende. Oda holdt sig væk fra hjemmet, kom meget sent hjem om aftenen og var uartig. Hun havde ikke været i skole i 1½ måned. I dette tilfælde var det pigens far, der i slutningen af oktober 1900 henvendte sig til foreningen for at få datteren ?jernet fra hjemmet hos moderen. 24 En måned senere, den 28. november 1900, blev Oda anbragt hos savværksejer P. Chr. Seeberg i Børkop. Efter et år dér, lød det fra plejeforældrene: ”Barnets Opførsel i alle Maader god. Hun tegner til at blive en ?link og dygtig Pige.” Men blot et halvt år senere havde tingene taget en helt anden retning, nu blev Oda karakteriseret med ordene løgnagtig, stridig og upålidelig. Adfærden blev karakteri23 Et af børnene, So?ie, er nærmere beskrevet under afsnittet Gensidig påvirkning? 24 Kristelig Forening, Stambogsblad nr. 11. Alle citater i næste afsnit stammer fra samme stambogsblad.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04