64 kring 1900 for den særlige gruppe af børn, hvor opdragelsen i omverdenens øjne var slået fejl i første omgang. I brugen af stambogen er det selvfølgelig vigtigt at have for øje, at børnene er beskrevet ud fra en voksensynsvinkel – og tilmed til en vis grad vurderet ud fra de idealer, som tillidsfolk i den kristne ”børneredderforening” havde. I benyttelsen af stambogen er det børnenes beskrevne handlinger, der fokuseres på. Det var disse handlinger, som plejeforældre og tilsynsførende måtte se i øjnene og reagere på. Derfor måtte handlingerne beskrives – i de voksnes øjne – så præcist som muligt. Vi får med andre ord ikke børnenes oplevelse af plejeanbringelsen, vi får deres reaktion herpå. Det betyder, at artiklen ikke kommer til at handle ret meget om, hvordan børnene havde det, som ellers har været et hovedspørgsmål i barndomshistorien, men om det de voksne bemærkede, at børnene gjorde. At de voksne bemærkede, hvad børnene gjorde, er en slags tegn på, at de voksne påvirkedes. Der kan dog også i stambogen være spor af en eftertanke. Denne eftertanke skyldes formentlig, at erfaringerne med, hvad der virkede i forhold til genopdragelsen af børnene, kunne være vigtige for foreningens succes som børneredderforening. Mere konkret bliver artiklens spørgsmål: Hvordan reagerede de 40 børn på deres situation? Tilpassede de sig omgivelser og opdragelse eller omformede børnene tværtimod de overførte erfaringer, så de passede til dem? Var der forskelle mellem de strategier, som piger og drenge valgte? Under kildearbejdet er ?ire typer strategier eller reaktionsmønstre identi?iceret: ”De løgnagtige skuespillere”, ”Dydsmønstrene”, ”Eventyrerne og de forlystelsessyge” og endelig en lille gruppe, som opførte sig som om Kristelig Forening havde skrevet drejebogen for dem. Denne sidste gruppe er kaldt ”De forudsigelige”. Artiklen skal ikke kun belyse, hvordan overførslen fra plejeforældre til plejebarn forløb, men også undersøge, om børnene påvirkede plejeforældrene – i en form for ”genopdragelse” af dem. Tesen er her, at der var tale om en vekselvirkning mellem plejeforældre og plejebørn, ikke en ensidig generationsoverførsel, og eftersom plejeforældrene var i dialog med Kristelig Forenings tillidsfolk, kunne denne påvirkning fra børnenes side få en betydning, der nåede ud over den enkelte plejefamilie. Hvis tesen holder stik, er det i denne vekselvirkning mellem dels børn og plejeforældre og dels plejefamilier og det omgivende samfund, at artiklen skal ?inde sit råstof til en konkretisering af påstanden om, at generationsoverførslen fra slægtled til slægtled udgør en væsentlig del af samfundsudviklingen. Menneskers ind?lydelse på samfundsudviklingen kan virke diffus, især når vi som Bull interesserer os for anonyme grupper. Et billede fra naturen kan evt. ridse et par konturer op: Den bølgende, fejende ”sky”, kaldet Sort Sol, som store ?lokke af stære kan danne. Ydre forhold giver stærene en fælles bestemmelse: Hvor er der mad? Hvor lurer farer? Hvor kan der søges til?lugt? Men følger man en enkelt
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04