HARALD MED TROMPETEN GENSIDIG PÅVIRKNING MELLEM GENERATIONER I 40 PLEJEFAMILIER OMKRING 1900  ANNETTE ØSTERGAARD SCHULTZ Den norske historiker Edvard Bull søgte i 1970 ved Den Norske Historiske Forenings 100 års jubilæum at angive en linje i fremtidens historieforskning: Det var på tide at give de anonyme grupper ret til en fortid, mente han. Han pegede i den forbindelse på, at forholdet mellem generationerne var et af de mest centrale historiske fænomener: ”Samfunnsutvikling – selve ”den historiske utvikling” – kunne jo ikke foregå uten en stadig overføring av erfaringer og hele samlivsmønstre fra Slektsledd til Slektsledd.” Siden har ikke mindst Bulls landsmand, Ellen Schrumpf, beskrevet overførslen af erfaringer i forbindelse med børns industriarbejde i to norske lokalsamfund 1850-19101 og gennem materialiteten og kulturen i et arbejdermiljø i Oslo.2 I denne artikel undersøges barnets aktive rolle i generationsoverførslen. Denne rolle må efter min mening inddrages for helt at kunne forstå, hvordan generationsoverførsel fører til samfundsudvikling. Antagelsen er, at det (også) er med barnets og den unges modtagelse, bearbejdning og tilpasning af overførte erfaringer, at moral, viden og livsopfattelse udvikles til mødet med morgendagens samfund. Det er samtidig antagelsen, at børn ikke kun påvirkes af, men også på- virker de voksne, som omgiver dem. Det materiale, undersøgelsen bygger på, er 40 ”levnedsskildringer” af børn, anbragt i pleje af Vejle-afdelingen af Kristelig Forening for vildfarende Børns Redning i perioden 1898-1903. Børnene var som regel i alderen 10-16 år, når de blev anbragt, og de blev fulgt, til de var 18. De ”vildfarende” børn, som regel fra byen, blev anbragt i plejehjem på landet. Her skulle de genopdrages og retledes med henblik på at blive gode samfundsborgere. I modsætning til ”normal” opdragelse – den som skete uden for myndigheders og foreningers opsyn – blev børnenes fremgang her ført til protokols. Men det var ikke kun fremgangen, der blev noteret. Stambogen blev brugt til løbende at evaluere plejeforholdet, og børnenes forskellige reaktioner på deres nye miljø og mødet med genopdragelsen fremgår af protokollen. Stambogen forekommer derfor i udgangspunktet som en god kilde til at beskrive, hvor heldigt eller uheldigt generationsoverførsler kunne ?inde sted om1 Schrumpf: Barnearbeid. Bull-citatet ovenfor er også fra Schrumpf: Barnearbeid,. 3. 2 Schrumpf: ’En tredje vending’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04