19 der Torstenssonfejden en grad af erfaring. Dette er interessant, eftersom samme fortælling ellers kunnet have været brugt til at vise Mogens Billes krigeriske karaktertræk. Som det beskrives, var formålet med Mogens Billes krigstjeneste, at ”hand sit Fæderne Land til beste kunde betiene”48 – altså; tjeneste til fædrelandets bedste frem for egen ære med udvisning af adelige karakteristika. Der er her indikationer på, at individaspektet i det adelige tjenesteideal var blevet sat i baggrunden til fordel for fokus på helheden. Den ”veludførte tjeneste” påtog således rollen både som formål for en adelsmands eksistens og dennes vej til ære. Dette fokusskifte til kompetencebaseret tjenesteudførelse fremfor ”adelig” adfærd under tjenesten er et gennemgående tema i ligprædikenerne fra 1640- 66.49 Et andet eksempel er Hans Tygesen Krabbes ligprædiken fra 1647, hvor ræ- sonnementet for Krabbes deltagelse i den europæiske Trediveårskrig (1618-48) beskrives som: ”[han] ville forsøge, paa det at hand i sin Tid, om behoff giordis, kunde tiene sit Fæderne Land til gode”.50 Endnu en gang er fokus på erhvervelse af erfaring og kundskaber brugbare i senere tjeneste for fædrelandet og ingen antydning af en særligt adelig adfærd i krigsdeltagelsen. Dog er det i ligprædikenen beskrevet, hvorledes Hans Krabbe på sin vej til Bøhmen under krigen havde skærmydsler med ?jender, og at han her ?lere gange ”lod sig bruge som en Erlig oc Mandhafftig Soldat egner oc vel anstaar”.51 Interessant nok beskrives dette ikke som særligt adelig adfærd, men derimod som en soldats. Der var altså endnu anseelse i krigeridealerne som tapperhed og mandighed, men besiddelsen af disse karakteristika de?inerede her ikke længere besiddelsen af adelskab. Meningen med citatet er derimod at understrege, at Hans Krabbe lod sig bruge som soldat, samt at han var velegnet dertil. Dermed er omdrejningspunktet i beskrivelsen af Hans Krabbes krigsorienterede virke hovedsageligt hans store tjenestevillighed og egnethed, som derigennem legitimerede hans adelskab. I Bjørn Christoffersen Ulfeldts ligprædiken fra 1656 er der ligeledes ikke fokus på en modig, frygtløs og mandig adfærd på slagmarken, men derimod udfø- relsen af tro og underdanig tjeneste for kongen og fædrelandet. I det dygtige forsvar af Laholm i Skåne i 1644 under Torstenssonfejden, står der om Bjørn Ulfeldt, at han forsvarede fæstningen længst muligt og først overgav sig, da fæstningen og garnisonen var aldeles ukampdygtige.52 Denne krigsfortælling om hans trofaste forsvar bruges senere i ligprædikenen som forklaring på Bjørn Ulfeldts senere belønning med et kongeligt patent på at hverve et kompagni ryttere i Skåne, som han skulle føre indtil krigens afslutning. På baggrund af sin indsats i krigen samt efterfølgende gode militære tjeneste erhvervede Bjørn Ulfeldts sig efterhånden 48 Ibid, 117. 49 Bricka og Gjellerup (udg.): Den danske Adel, bd. I-II. 50 Bricka og Gjellerup (udg.): Den danske Adel, bd. I, 508. 51 Ibid., 508-09. 52 Ibid., 366.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04