197 rigt en tilsvarende overset social gruppe. Værket viser således tydeligt, hvordan den danske forskning primært har haft fokus på to ting: 1. forholdet mellem hvid og sort, der til stadighed er blevet nuanceret og kompliceret; 2. handelen på tværs af Atlanten. 3. Et tredje punkt, hvor fremstillingen antyder, at noget kunne vindes i fremtiden, handler om integrationen med den ’gængse’ forskning i sociale og kulturelle forhold i Danmark-Norge. I værkets forord slås det fast, at man har forsøgt at skrive historien om Dansk Vestindien ud fra en præmis om, at øerne havde meget mere tilfælles med regionens andre kolonier end med Europa. Denne ambition er forståelig og især nødvendig i lyset af tidligere fremstillingers fokus på København som centrum. Alligevel tror jeg, at meget kunne vindes ved faktisk at integrere slaveriets historie med historien om tvangens centralitet overalt på det tidligt moderne arbejdsmarked – også i Europa selv. Dette kunne, blandt andet, give en dybere forståelse af de samfund, der producerer slaveriet. Dermed ikke sagt, at caribisk slaveri ikke var væsensforskelligt fra andre former for ufrihed i perioden. Men slavernes status indebar en række tvangselementer, som også andre grupper i 16- og 1700-tallets samfund var udsatte for. Tvunget arbejde var et helt almindeligt fænomen. Det oplevede stort set alle jævne folk i tidligt moderne tid i en eller anden form – om man så var fæstebonde, lejesoldat eller udskreven matros. Flere af tiltagene for at stoppe slaver i kolonien fra at løbe bort ligner f.eks. de tiltag, man i Danmark tog for at forhindre bortløbne straffefanger og soldater i at desertere til Sverige – eksempelvis kravene om at bådejere ikke måtte efterlade deres fartøjer i en tilstand, hvor de kunne blive ?lugtredskaber. Forestillingen om, at nogen stod helt uden for æreshierarkiet – og derfor blandt andet besad en manglende retsevne – var også noget afrocaribiere delte med ?lere andre grupper i tidens samfund. Når der således skrives, hvordan “det tidlige kolonisamfund på St. Thomas var [...] en modsætningsfyldt blanding af muligheder og begrænsninger”, så italesætter værket ikke noget særegent ved kolonien, men noget alment om det tidligt moderne Danmark og livet for mange forskellige sociale grupper – hvad enten vi taler Caribien eller København. Det tidligt moderne samfund og dets arbejdsmarked var en verden af sammen?lettede ufriheder og ?lugtveje. Caribiens særegenhed var den ekstreme karakter, noget allerede velkendt ?ik, ved at den ufrie status i kolonien oftest var bundet til hudfarven, og at den medførte muligheden for et salg – ikke bare af personens arbejdskraft, men af personen selv. Ganske vist oplevede andre grupper i tidens Danmark også at blive solgt – f.eks. solgte politiet løsgængere til militæret, men salget var i sådanne tilfælde ikke et salg af personen i sin totalitet. En tvangshvervet soldats barn blev i princippet født fri. Men vi kommer ikke til bunds i, hvad slaveri var, hvis vi ikke forstår, at periodens arbejdsmarked var en verden af nuancer – ikke forstået som et glat spektrum fra fri til ufri, men snarere som et kompliceret patchwork af tvangs- og modstandsformer.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04