195 net ?inde plads til lidt mere akribi. For mange læsere vil dette dog ikke være en anke af betydning. I en forskningsmæssig sammenhæng har værket yderligere en værdi. For en person som jeg selv er meget af fremstillingen kendt stof, fordi jeg netop har læst de førnævnte a?handlinger. I stedet bliver værkets vigtigste rolle måske at fungere som en form for pejlemærke for, hvad vi ved om det danske kolonisamfund, og hvad vi burde vide mere om. Værket udstiller således forskningsfeltets kollektive styrker, men også svagheder. Det sidste lyder negativt, men det er det absolut ikke. Det giver derimod en klarhed, som er tiltrængt, fordi der i de sidste 10 år er kommet mere egentlig forskning om emnet end i de foregående 50. Jeg vil her prø- ve at pege på et par facetter, hvor værket antyder frugtbare veje frem: 1. Jeg har allerede nævnt, at den tidligere periode er underbelyst eller ligefrem misforstået. Det samme er perioden fra 1848 og frem til i dag. Niklas Thode Jensen, Poul Olsen og Louise Sebro gør i bogens sidste tre kapitler hæderlige forsøg på at fortælle historien om denne periode, men det er også tydeligt, at de bevæger sig i nyt territorium. Det er glædeligt, at det store og højdramatiske arbejderoprør på St. Croix i 1878 gives opmærksomhed. Jeg er personligt også særligt glad for at se Hezekiah Smiths historie fylde ganske meget og tjene som eksempel på, hvordan en del afrocaribiere endte i danske fængsler i perioden frem til 1917. Alligevel mister bogen noget af sit fokus over disse kapitler, og især det ellers stærke nedefra-perspektiv forsvinder i passager ud af billedet til fordel for mere velkendte diskussioner om politik og økonomi – måske igen fordi det stort set udelukkende er dem, ældre historikere har interesseret sig for. Værkets sidste kapitler kan passende agere ledetråde for videre arbejde med perioden. Et sådan arbejde kunne suppleres ganske glimrende af Astrid Nonbo Andersens ligeledes nyudgivne Ingen Undskyldning – et værk, der ligesom dette, fortjener fremhæ- velse, fordi det lykkes i en kritisk diskussion af arven fra kolonialismen uden at drukne det centrale i postkolonial teoretisering.9 2. Den private handel, og især den handel, der foregik via havnene og knyttede særligt St. Thomas til det maritime Caribien, nævnes forbipasserende, men kun i meget overordnede termer. Grundigst behandles den for perioden 1800 til 1848, blandt andet fordi frihavnen på St. Thomas i denne periode spillede en rolle i de latinamerikanske ua?hængighedskrige. I den internationale litteratur er det ofte St. Thomas’ rolle som knudepunkt for illegal handel på tværs af imperier, der gør kolonien nævneværdig – også længe før 1800. Øen fylder således en del i den engelsksprogede litteratur om både det britiske og hollandske Caribien.10 Fælles for disse værker er det imidlertid, at de kun kan se forbindelserne med St. Thomas fra eksempelvis Curaçao eller St. Eustatius, men ikke har haft mulighed (givet9 Andersen: Ingen undskyldning. 10 Se eksempelvis Klooster: Illicit Riches; Jarvis: In the Eye; Koot: Empire; Rupert, Creolization; Enthoven: ‘Abominable’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04