187 eller under ind?lydelse af bolsjevikkernes propaganda havde kastet ri?len fra sig og vandret hjem til landsbyen for at tage del i den spontane fordeling af jorden, der var i gang. Måske havde de sågar gjort det af med deres of?icer, før de var deserteret: ”Ladet ham danse på bajonetterne.” Lenin havde efter sin hjemkomst til Rusland i april 1917 efter mange år i eksil i Vesten, lovet russerne: fred, jord, brød og arbejde, og selvom der er grund til at tvivle på, om han mente det alvorligt, var det nok til at give bolsjevikkerne vind i sejlene. Da det viste sig, at krigen mod tyskerne ville blive a?løst af en borgerkrig, og at bønderne blev tvunget til at a?levere deres korn og andre produkter til Lenins kommissærer uden at få betaling for det, vendte vinden imidlertid. Hvad angår soldaterne på billedet, er det sandsynligt, at de blev tvunget til at gøre krigstjeneste først af de Hvide og senere, da krigslykken vendte, af de Røde. Det var et udbredt fænomen, eftersom fronten var ujævn og uklar og oven i købet bevægede sig frem og tilbage. Der kunne med andre ord være tale om ?lere på- tvungne loyalitetsskift i løbet af krigen. Mange slap afsted med det, mens andre blev henrettet med det samme med det formål at styrke disciplinen hos de overlevende. I fotogra?iets forgrund står en mand og en kvinde med nogle bylter og et klapbord, der kunne være til brug for en stand på markedet. Måske er der virkelig tale om bønder, der er på vej for at sælge kål eller karto?ler et sted i byen. Nøden og manglen især i byerne havde for længst meldt sig, men det skulle blive endnu værre i takt med, at borgerkrigen udviklede sig. I 1921-22 omkom ?lere millioner mennesker af sult i navnlig Volgadalen, men også i andre af de områder, som bolsjevikkerne kontrollerede. Siden slutningen af 1917 havde Tjekaen, eller det hemmelige politi, været aktivt ikke alene i bekæmpelsen af kontrarevolutionære og spioner, men også af sortbørshandlere og spekulanter. Selv om myndighederne undertiden vendte det blinde øje til private handlende som dem på billedet med det formål at begrænse nøden, var de i overhængende fare for at blive arresteret og anbragt i et i forvejen overfyldt fængsel. Nogle gange blev varerne a?leveret til den statslige forsyning, men ofte hændte det, at agenterne selv tog på markedet og realiserede varerne og dernæst stoppede pengene i egne lommer. Alt dette og meget mere kan læses ind i fotogra?iet, hvis man på forhånd har en viden om den historiske kontekst, men også et mere uhildet blik kan fortælle noget væsentligt om stedet og tiden: Skiltet på bygningen fortæller os, at folk be?inder sig uden for det kontor, hvor der sælges billetter til den billigste klasse på toget, at der er mange soldater – et sted med 10 og 15 millioner var udskrevet til militærtjeneste – og de mange forbipasserende signalerer uro og rastløshed. Det er hverdag, det er koldt, det er fattigt og personerne ser dystre ud. De to soldater i midten ser i retning af fotografen. Måske fordi den unge, velklædte amerikaner med det ?ine kamera vakte opsigt. En udsending fra en anden verden, hvor livet var alt andet end: ”Koldt,
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04