129 sches Ausland-Institut anmeldt Schleswig urdänisches Land? negativt og er skeptisk mht. det tyske mindretals tyskhed. Da Beyer mener, ”at man må tage [Eskildsen] alvorligt”, vil Scheel nu undgå alt, hvad der er ”vand på [Eskildsens] mølle”.211 Saeftels manus om byggeskik er her et problem, da hans ”grundanskuelser vil kunne tages op af […] Eskildsen og hans fæller og blive brugt imod os”.212 Scheel forsikrer Schröder, at han ikke ønsker ”at indskrænke den videnskabelige forskningsfrihed i nogen retning”, da Saeftel jo kan udgive det andetsteds. Valget ?ik han dog ikke. Scheel ?ik nemlig forlaget til at hemmeligholde en positiv lektørudtalelse om manuskriptet for Saeftel,213 mens han selv skrev en ny, tilbageholdende udtalelse. Ligeledes vægtede han den politiske situation over for forlaget; ”det ville hr. Saeftel også måtte have forståelse for”214 – hvis han da var blevet informeret. Scheel og Schröder brugte nu fortielse og manipulation. Saeftels færdige artikel, ”Das quergeteilte Bauernhaus in Schleswig” [Det tværdelte bondehus i Slesvig], blev en pendant til Scheels westfalske -trup-navne og Andresens holstenske -”sen”-navne: Vel ligner den enlængede slesvigske gård den ”danske”; men også Sydtyskland har længehuse, en germansk skik spredt fra ”den cimbriske halvø i forhistorisk tid”,215 altså en sydvendt primordial sammenhæng. Meyers ”Zur volkskundlichen Arbeitsweise Claus Eskildsens” skoser atter denne for at forbigå, at skikke vandrer i sted og tid, fx bindingsværket, der forbinder Danmark og Tyskland. Men han må nævne, at ”hensat brand”-skikken nu ses at følge en stenalder-kulturgrænse.216 Den perennialistiske formaning sikres stadig bedst med primordialisme. KONKLUSION Da et sindelagsskifte indtraf i 1945, søgte Eskildsen med en stor rejseaktivitet at realisere sin ideologi (”Da jeg drøfter dette Spørgsmaal med Angelboerne paa selve Stedet, vil de rigtignok ikke høre højttravende Tale om Komplekser”217) indtil sin pludselige død i 1947. Etnogra?ikaene blev for eftertiden stående som hans kampmiddel. Men bag ved markled og træsko stødte større narrativer sammen: tysk-slesvigsk populærhistorie var præget af et perennialistisk historiesyn og et voluntaristisk folkesyn, som var egnet til fortællingen om tyskhed i et polyetnisk Slesvig, parret med et syn på tysk kultur som ekspansionsberettiget . Så faldt som en bombe Eskildsens Blut-und-Boden-organicistiske folkesyn og primordialistiske histo211 Brev, Scheel > Schröder 29/3 39; SA 1413/2. 212 Brev, Scheel > Schröder 6/4 39; SA 1413/2. 213 Brev, Scheel > Schröder 29/3 39; SA 1413/2. 214 Brev, Scheel > Schröder 6/4 39; SA 1413/2. 215 Meyer og Saeftel: Volkskündliche, 25, 29ff. 216 Ibid., 88. 217 Manus til ”Paa Strejftog i Sydslesvig – I Angel” s. 1 (til tidsskriftet København). EA 156/- 14.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04