100 end det var tilfældet hos drengespejderne i DDS.128 Den anden observation er muligheden for, som dog kun enkelte patruljer beskriver, at lade pigerne tage nye spejdernavne. Det kunne fx være Knold, Stump, Peter eller Store-Bror, altså både kønsneutrale kaldenavne og drengenavne.129 Dagbøgerne var til internt brug, men også udadtil blev konsekvenserne af denne socialisering tydelige. At pigernes opførsel kunne vække anstød, var tilsyneladende et vedvarende tema i bladet og andre udgivelser, selv om ordet ukvindelig direkte forsvandt fra anklagerne. I 1938 måtte spejderne i en reklame så- ledes stadig understrege over for forældrene, at de ikke har ret, når de mener, at spejder kun er for drenge: ”Pigespejderbevægelsen er noget helt for sig selv”.130 Et drenget element var pigernes påklædning. I DDP’s korpskrønike nævnes det, at drenge omkring 1917 skulle have råbt efter pigerne ”Spejderskrå/du er rå/ du har drengebukser på,” og der er også billeder af piger i netop skørtebukser (det er udateret , men en af pigerne ser ud t il at bære en kakiskjorte, så en skønsmæssig datering er 1915-1920 ud fra korpsets uniformeringshistorie).131 Det er et eksempel på, at de normative kilder ikke giver et fuldstændigt billede af korpset, idet reglementet kun nævnte nederdel som tilladt beklædning.132 Ved at bære bukser forstyrrede pigespejderne denne beklædningsgenstands nøje sammenhæng med mandens autoritet. Kvinder var ubemærket begyndt at bruge dem til sport omkring år 1900, men først omkring 1960 blev det acceptabelt.133 Kvindeudseende og især sminke blev stærkt debatteret i perioden, i takt med at sminken vandt frem som en del af det, Søren Mørch kalder det større erotiske fokus efter Første Verdenskrig.134 Sminke var ikke et tegn på en selvstændig kvinde, men en kvindes arbejde for at holde på manden. Denne mode blev ikke vel modtaget af pigespejderbevægelsen. Når sminken spredte sig fra kvinderne til pigerne begyndte de ”at agere Damer”. Det var ikke en måde for en pige at opføre sig på.135 DDP mente, at ”Blaserthed og Affekterthed har a?løst Livsmodet og Glæden”.136 Civile piger læste dårlig litteratur og Eva, et ungdomsblad, der var rettet mod piger, og som rummede meget modestof. Spejderne derimod læste kun gode bøger og dansede ikke!137 Det mente en pigespejder i 1928, men bemærkningen om dansen ?ik dog ?lere spejdere til at skrive, at baller skam ?inder sted, men altid var ”absolut stilfulde”.138 128 Spejdermuseets egne bemærkninger i SMA.P265. 129 SMA.P818. 130 Lund: Pigespejderne, 1938, bd. 1937–38, nr. 2, 1938, 38. 131 Hermann, Lund, og Weirsøe: Pigespejderliv, 36. 132 Petersen og Flagstad: Haandbog, 30. 133 Rosenbeck: Kvindekøn, 132. 134 Mørch: Danmarkshistorie, 314. 135 Willer: Pigespejderne, 1928, bd. 1927-28, nr. 5, 1928, 53-54. 136 Ibid.: bd. 1927-28, nr. 8, 1928, 53-54. 137 Ibid.: bd. 1927-28, nr. 5, 1928, 53-54. 138 Ibid.: bd. 1927-28, nr. 11, 1928, 138.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04