MINITEMASEKTION REFORMATION I CENTRALEUROPA 2017 markerer 500-året for Martin Luthers fremsættelse af sine berømte 95 teser i Wittenberg, hvad der betegnede startskuddet på reformationen. Selv om der ret beset var tale om en ganske vist vidtrækkende tysk begivenhed, bliver dette jubilæum ikke desto mindre her i 2017 fejret efter alle kunstens regler i Danmark, hvor reformationen ellers først blev indført i 1536. Fejringen har ført t il ? lere digre bogudgivelser,1 og fra of? iciel side er der blevet foranstaltet markeringer over det ganske land i form af gudstjenester, foredrag, udstillinger, folkemøder, børneunderholdning, koncerter, korsang, skuespil, pilgrimsvandringer, reformationscykelture og sågar en særlig Luther-øl! Og Luther bliver fremstillet som ophavsmand til demokrati, velfærdsstat, adskillelse af religion og politik, ytringsfrihed, menneskerettigheder, danskhed og meget andet godt.2 Enkelte kritiske røster har dog også meldt sig i koret og påpeget fanatisme, autoritetsdyrkelse, jøde?jendskhed, antidemokrati, og intolerance generelt hos mesteren fra Wittenberg.3 Overordnet set er fortællingen i Danmark og Nordtyskland dog en om, at Luther og reformationen kom, så og sejrede. Uden at tage stilling til rigtigheden heraf, har TEMP’s redaktion valgt at henlede opmærksomheden på, at lutheranisme og anden protestantisme også gjorde sig gældende i bl.a. Centraleuropa i samtiden. Vi bringer derfor en minitemasektion om reformationen i henholdsvis Ungarn (Zoltán Csepregi) og Østrig (Peter Thaler) med oversigt over begivenhedsforløb og historiogra?i. Her havde Luther og reformationen ikke den samme selvsikre fremtræden, samme ubetingede opbakning hos fyrstemagten endsige samme varige succes som på vore breddegrader. Redaktionen ser ikke dette som et korrektiv, men dog som et supplement til det danske Lutherjubilæum her i 2017. MICHAEL BREGNSBO, OMNIBUSREDAKTØR 1 Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen (red.): Reformationen i dansk kirke og kultur 1517-2017, I-III, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017; Ole Høiris og Per Ingesman (red.): Reformationen – 1500-tallets kulturrevolution, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2017; Martin Schwarz Lausten: Luther i Danmark i 500 år, Kbh.: Gad 2017. 2 URL: http://luther2 017.dk (citeret 27.9. 2017). 3 Frederik Stjernfelt: Syv myter om Martin Luther, Kbh.: Gyldendal 2017; Jens-André Herbener: Luther. Antidemokrat og statsidol, Kbh.: U Press 2017.