8 1. SØNDAG I ADVENT – Jazzgudstjeneste Søndag 29. november kl. 9.30 og kl. 11 1. Søndag i advent er en særlig festdag. Adventstiden begynder, og det er også første søndag i det nye kirkeår. Det er kirkens band, der spiller, og vi skal synge skønne adventssalmer. Vi holder to gudstjenester og håber på den måde, at der bliver plads til alle jer, der gerne vil begynde adventstiden i kirken. Efter gudstjenesterne byder vi på varm kaffe og lækre honninghjerter. Hanne Jul Jakobsen er præst ved begge gudstjenester. Ved gudstjenesten kl. 9.30 prædiker Andreas Sahlholdt, der er praktikant fra pastoralseminariet. Hanne Jul Jakobsen prædiker ved gudstjenesten kl. 11.00 NYT MENIGHEDSRÅD 2020-2022 Anders Alex Peter Niels OliviaOlivia Michael LiseLis IngerInger AnneAnne Torbenorben Nyt menighedsråd i Møllevangskirken 15. september blev der a?holdt valg til menighedsrådet. Det blev en festlig aften, med ?lot deltagelse og god stemning. Der var opstillet 12 kandidater til de 10 pladser i rådet. Vi er i denne valgperiode pga. medlemstallet, gået fra at have 11 pladser i rådet til kun at have 10 pladser. 17. november trak det nye menighedsråd i arbejdstøjet ved et konstituerende møde med tiltrædelseskraft første søndag i advent, ved det nye kirkeårs begyndelse. Rådet er valgt for en toårig periode. Det nye menighedsråd består af: Alex Hansen, Anders Viborg, Anne Blum, Inger Danielsen, Lise Marie Steinmüller, Michael Pedersen, Niels Haunstrup-Suzuki, Olivia Rebien, Peter Rask, og Torben Lund. Stedfortrædere: Stine Højgaard Vilstrup og Richard Vestergaard. Afgående menighedsrådsmedlemmer: Egon Mathiassen, Hanne Pedersen, Helle Munk-Petersen, Mette Skjøde Jensen, og Sigfred Lauridsen.
mollevangskirken 1 mollevangskirken 2 mollevangskirken 3 mollevangskirken 4 mollevangskirken 5 mollevangskirken 6 mollevangskirken 7 mollevangskirken 8 mollevangskirken 9 mollevangskirken 10 mollevangskirken 11 mollevangskirken 12 mollevangskirken 13 mollevangskirken 14 mollevangskirken 15 mollevangskirken 16 2020_01 2020_02 2020_03