Kirkens skib, som er en ?isk, der også er symbolet på kristendommen. Værk af Ejvind Nielsen HVAD KAN DU BRUGE KIRKEKONTORET TIL: Kirketaxa Hvis du er gangbesværet, er du meget velkommen til at bestille en kirketaxa til din transport til og fra kirken. Ring til kirkekontoret, tlf. 8615 8154, inden kl. 12 dagen før, hvor du har brug for kirketaxaen. Kirketaxa til søndag bestilles senest fredag kl. 12. Fødsel/faderskab Er du ugift, skal du melde faderskabet på www.borger.dk inden 14 dage, ellers indleder Familieretshuset en faderskabssag. Begge forældre skal have en digital signatur. Dåb Første henvendelse er til kirkekontoret, hvor datoen aftales. Vielse Henvendelse til kirkekontoret, hvortil prøvelsesattesten (som bestilles opå www.borger.dk) fra kommunen fremsendes. Dødsfald Dødsfald meldes senest 2 dage efter til kirkekontoret. Begravelse/bisættelse Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med kirkekontoret. KIRKEKONTORET Møllevangs Allé 47-49, 8210 Aarhus V. Tlf.: 86 15 81 54 moellevang.sogn@km.dk Åbningstider Tirsdag til fredag kl. 10.00 - 13.00 Torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00. Kontakt til menighedsrådet: Formand Michael Pedersen, tlf.: 51 26 28 79 Næstformand Peter Rask Kasserer Niels Haunstrup-Suzuki Kontaktperson Lise Marie Steinmüller, tlf.: 21 43 88 06 Kirkeværge Alex Hansen Tlf.: 21 61 02 16 alex-hansen@mail.tele.dk Præster Sognepræst Hanne Jul Jakobsen Kirkebogsførende Tlf.: 29 29 96 95 hjja@km.dk Sognepræst Anni Albæk Tlf.: 24 27 81 54 alal@km.dk Studenterpræster: Jens Munk Tlf.: 60 20 26 40 studenterpraest@au.dk Loa Mortensen Tlf.: 21 68 55 95 pastor@au.dk Kirke- og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen tlf. 21 68 58 35 kk@moellevangskirken.dk Børne- og familiemedarbejder Helene Solhøj Nebel helene@moellevangskirken.dk Organist Ole Dreyer Tlf.: 86 15 24 90 oledreyer@outlook.dk Træffes efter aftale Kirketjener Jan Christensen Tlf. 29 24 87 65 kt@moellevangskirken.dk Kirketjener, PR, og vikar på kirkekontoret Allan Skovsgaard Wien asw@km.dk PRÆSTERNE,ORGANISTEN OG KIRKETJENERNE HAR FRIDAG OM MANDAGEN. PRÆSTERNE TRÆFFES EFTER AFTALE. Møllevangskirkens kirkeblad Udkommer: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Oplaget er på: 5.800 stk. Trykkeri: WERKs Grafi ske Hus as. Deadline: Stof til næste blad, der udkommer 1. marts 2021, skal afl everes senest mandag d. 18. januar 2021 på mail til Allan Skovsgaard Wien: asw@km.dk
mollevangskirken 1 mollevangskirken 2 mollevangskirken 3 mollevangskirken 4 mollevangskirken 5 mollevangskirken 6 mollevangskirken 7 mollevangskirken 8 mollevangskirken 9 mollevangskirken 10 mollevangskirken 11 mollevangskirken 12 mollevangskirken 13 mollevangskirken 14 mollevangskirken 15 mollevangskirken 16 2020_01 2020_02 2020_03