I ODDER KOMMUNE Formand, Allan Werk Svinballevej 39, Sondrup, 8350 Hundslund allan@svinballevej.dk, 2099 1059 / 6463 7767 Kære Medlemmer af Venstre i Odder Jeg håber, at I har nydt Påsken, selv om den på mange måder har været anderledes i år. ”Corona krisen” har vendt op og ned på vores hverdag, både i arbejds- og familielivet. Glæden ved at være sammen, mødes, give hinanden en krammer, tale og se hinanden i øjnene er på kort tid blevet ændret. Politisk kører Danmark videre med en krisestyring der ikke er set siden krigens tid. Odder Kommune kører videre og har på alle måder løst de udfordringer krisen har medført. Personligt er det en stor tryghed, at vi har vores borgmester – Uffe Jensen – for bordenden i denne tid, og i tiden der nu kommer, hvor Danmark og kommunen ”lukker op igen”. Generalforsamling mandag den 24. februar Deltagelsen i årets generalforsamling i Spektrum var stor. Over 50 stemmeberettigede medlemmer deltog. Stemningen var fin og ikke mindst fik vi sagt tusinde tak til Jan Gade for hans store indsats som formand for foreningen. Jan er nu en del af vores byrådsgruppe og har bl.a. overtaget den vigtige post som gruppeformand. Undertegnede – Allan Werk – blev valgt som ny formand. Der var genvalg til bestyrelsen – for en to-årig periode – til Hanne Appel, Jørgen Johannsen, Mette Lund Klougart og Kim Møller. Bestyrelsesmøde den 11. marts Mit første – egentlige – møde med bestyrelsen var vores konstituerende møde onsdag den 11. marts. Det var på alle måder en meget positiv oplevelse. En meget engageret bestyrelse, der bredt dækker hele kommunen og fungerer sammen både politisk og socialt. Vi konstituerede os med Hanne Appel som næstformand, Jørgen Johansen som sekretær og Steen Petersen som kasserer. Derudover består bestyrelsen af Mette Lund Klougart, Kim Møller, Jens Henrik Sørensen, Anne Marie Wiese, Suzette Glasdam Pedersen, 1. suppleant Jørgen Rasmussen og 2. suppleant Per Højgaard Andersen. På foreningens hjemmesiden: www.venstreiodder.dk kan I se kontaktoplysningerne på bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsens hovedopgave bliver at forberede os på Kommunalvalget i 2021, således at Uffe forsætter som borgmester for tredje gang i træk. Derudover vil vi arbejde på at få flere medlemmer, opbygge en kommunikations strategi for bl.a. hvordan vi kommer bredere ud med vore budskaber og i det hele taget, hvordan Venstre bliver mere synlig over for vore ”traditionelle vælgere”, men i ligeså høj grad blive det naturlige valg for de mange tilflyttere til kommunen, børnefamilierne m.fl. Økonomisk og politisk vil meget have ændre sig efter krisen bl.a. den grønne omstilling. Her skal vi gå forrest, således vi sikrer os, at denne omstilling sker intelligent og økonomisk ansvarligt. Venstre skal – for alle – være det naturlige valg … ”ganske enkelt”. Den nye formand Personligt Mit navn er Allan Werk, 60 år, gift med Lisbeth, sammen har vi to børn og to børnebørn. Vores søn Nikolaj bor fast i New York sammen med sin forlovede Becky, og Benedikte, der er gift med Daniel og bor i Præstelunden, Odder. Sammen har de Felix, 18 måneder og Magnus 2 måneder. Lisbeth og jeg bor på Svinballevej 39 i Sondrup. Vi har boet i Højbjerg i 28 år, men besluttede os – for flere år siden – til at flytte ”ud på landet” og gerne i nærheden af Odder. Ved lidt af et tilfælde fandt vi grunden på Svinballevej … gik en tur rundt og nød den flotte natur og besluttede os for, at NYHEDSBREV april 2020
nyhedsbreve 1 nyhedsbreve 2 nyhedsbreve 3