INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. juni, 2021, kl. 19.00. Spektrum Odder – Panoramasalen DAGSORDEN Punkt 1: Valg af stemmetællere Punkt 2: Valg af dirigent Punkt 3: Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold Punkt 4: Indkomne forslag Punkt 5: Behandling af regnskab Punkt 6: Budget 2021 og medlemskontingent 2022 Punkt 7: Valg af formand Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer Punkt 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen Punkt 10: Valg af to medlemmer til Kredsbestyrelsen Punkt 11: Valg af ét medlem til Regionsbestyrelsen Punkt 12: Valg af to delegerede til Landsmødet Punkt 13: Valg af to revisorer og to suppleanter Punkt 14: Eventuelt Venlig hilsen Allan Werk For god ordens skyld … Spektrum er underlagt corona-restriktioner. Vi følger de restriktioner, der gælderpå dagen … men der vil være krav om coronapas eller en negativ test. TiT llmellding er r nødvvendiig … menn let … enten viaa mail:: allaan@n svinballlevej.dk elll er mobbil 2099 9 101 59, gernne såå hurtigtg somm mulu igt t … ddog g seneestts fredag g deen 25. juunin , , klk . 121 .000.0 I ODDER KOMMUNE Formand, Allan Werk Svinballevej 39, Sondrup, 8350 Hundslund allan@svinballevej.dk, 2099 1059 / 6463 7767
nyhedsbreve 1