KÆRE ALLE I ODDER KOMMUNE HER VED INDGANGEN TIL 2021, ER DET NATURLIGT AT STANDSE OP, OG OGSÅ KIGGE LIDT FREM MOD ÅRET, DER VENTER Der er slet ingen tvivl om, at den globale Corona-pandemi i særdeleshed satte dagsordenen i 2020 – og selvfølgelig også for os. Vi blev i den grad udfordret på, hvad vi kunne. Og nok mere på hvad vi IKKE kunne eller måtte. Corona-krisen har haft enorme konsekvenser for rigtig mange mennesker, foreninger og virksomheder – og det vil den desværre også have i 2021. Vores fællesskaber og sædvanlige hygge, er blevet udfordret til det yderste. Pludselig gik vigtigheden af det nære, ja, vores frihed – som vi tager for givet – op for os alle. 2021 BLIVER ET ÅR MED VÆKST, VELFÆRD OG – VALG Lige nu er der kun 10 måneder til kommunalvalget 16. november. Venstre i Odder Kommune er i fuld gang med forberedelserne til valget og med at besætte holdet med gode kandidater. Venstre i Odder har haft ansvaret for kommunens udvikling siden 2014, og vi arbejder for fortsat at have fokus på bredt samarbejde i byrådet, god udvikling i hele kommunen og med det klare mål, at Odder Kommune skal være en god kommune – for alle – at bo og leve i og selvfølgelig også et godt sted at drive virksomhed. Det er en forudsætning for et godt valg, at I som borgere vil være med til at sætte spot på, hvad der betyder noget for Jer, hvad I ønsker for kommunen i de kommende fi re år. I VENSTRE ER VI STOLTE AF, AT: • Vi fortsat kan tiltrække nye borgere. Mange nye er kommet til. Kursen mod 25.000 indbyggere er sat. Der er mere end 300 boligenheder på vej i kommunen. • Det gode børneliv får et løft de kommende år med bedre normeringer. Og der er mange nye pladser i både vuggestue, dagpleje og børnehave på vej i Odder og Hou. • Kommunen har et stort og aktivt fritidsliv for både børn og voksne. • Vores skolestruktur ligger fast og er forudsætningen for det gode liv – også i oplandet. • De ældre har gode forhold og der er udvidet med 30 nye plejehjemspladser på Stenslundcentret. • Der bygges et Sundhedshus ved Vitapark med både lægehus for alle praktiserende læger, korttidsafsnit til borgere, der udskrives fra hospitalerne og genoptræning. • Odder Kommune er i top-10 over erhvervsvenlige kommuner. Det er et godt sted at drive virksomhed. • Iværksættere har gode vilkår og kan få hjælp til at komme godt i gang i Vokseværket i Vitapark. • Der er mange nye projekter på vej i fl ere af oplandsbyerne, blandt andet Færgebyen i Hou. • Lokalrådene tager ansvar og giver input til, hvorfor det er så godt at bo og leve i oplandet. • Letbanen i den grad er en styrke for Odder og binder vores kommune sammen med storbyen Aarhus. • Vi er Klima Kommune Plus, der intelligent arbejder med grøn omstilling og bæredygtighed. • Odder kommune har et konstruktivt byråd, som er gode til at arbejde sammen – og få løst opgaverne til gavn for borgerne. Venstre vil det brede samarbejde. Her er det på sin plads at rose hele byrådet for det gode samarbejde. • Vi er økonomisk ansvarlige. Odder Kommune er inde i en gunstig og positiv udvikling. Jeg vil ønske dig og din familie Godt Nytår! nstr ommune er i fuld gang med ater ok mune sk en god k k d til at sætte spot på, mende fi ur munen. nger have på vej i Odder og Hou. e. e liv – også i oplandet. mspladser alle t Jeg vil ønsks e dig og ØNSKER ALLE ET GODT NYTÅR Uff e Jensen Borgmester Du er altid velkommen til at kontakte os: venstre@svinballevej.dk – www.venstreiodder.dk
nyhedsbreve 1