BRABRANDIDRÆTSFORENING 4 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS Vores medlemstal er stort set uændret med godt 2.400 medlemmer. Der er små udsving i de enkelte afdelinger. Gymnastikafdelingen har haft en mindre tilbagegang, medens det er glædelig at se, at antallet stiger i vores tennisafdeling og at håndbold har kunnet forsætte den fremgang, jeg omtalte i sidste års beretning. I FU har vi nogenlunde fastholdt, at holde møde en gang i måneden for at snakke om stort og småt. Det har været givtigt med disse små møder. Jeg vil gerne sige tak til jer i FU for god opbakning og et godt samarbejde i årets løb Klubbladet bliver stadig omdelt af ”seniorserverne” i postnumrene 8220 og 8230. Det er vi dem meget taknemmelige for. Herfra skal også lyde en stor tak til Jacob Lundsgaard og de folk, der hjælper ham med at lave bladet. På sidste års generalforsamling vedtog vi at spare de ca. 20.000 kr., som det kostede at postomdele klubbladet til de medlemmer, der bor uden for postnumrene 8220 og 8230. Det er nu de enkelte afdelingers ansvar at få omdelt disse blade. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer og som forventet har vi reduceret oplagstallet. Overordnet set er vores gode samarbejde med kommunen, om driften af vores anlæg, forsat i 2017. Fodboldafdelingen synes dog det halter lidt mere med samarbejdet angå- ende de udendørs baner – om det at blive informeret og taget med på råd. Ole Vrå har haft cafeteriet i 3½ år. Vi er meget glade for Ole som cafebestyrer, han laver godt mad og er nem at lave aftaler med og er ?leksibel med diverse ønsker. Der er nogle udfordringer med forventninger til hvor meget og hvor tit cafeen skal holde åbent. Jeg vil gerne opfordre de enkelte afdelinger til at gå direkte til Ole med ønsker og forventninger. Kunstgræsbanen som jeg fortalte om for et år siden, er rykket meget tættere på. Der har siddet et hårdtarbejdende udvalg, som efterhånden har fået styr på det meste, ikke mindst økonomien. Det koster godt 6 millioner at anlægge sådan en bane. De 3,1 er bevilget af kommunen og resten er fra egen opsparing, fra støtteforeningen og fonde og salg af kunstgræs kvadratmeter. Et samarbejde med selskabet bag divisionsholdet har også givet en ?lot indtægt. Pt. mangler der ca. 400,000 kr., men når de ikke at samle dem er der tilsagn om lån på restbeløbet. Hvis diverse tilladelser går igennem håber og forventer de at begynde til maj og at banen vil stå klar til næste vinter. Vi har haft et godt samarbejde med Aarhus Motion. Både håndbold og fodbold har tjent gode penge ved at stille med hjælpere til diverse arrangementer, f.eks. DHL Stafet og Aarhus City Halvmaraton. Det skal også nævnes at svømmeafdelingen har tjent penge på Northside festival. Af større arrangementer kan jeg nævne petanqueafdelingens årlige Aarhus Open, den sidste weekend i juli, fodboldafdelingens fodboldskole i sommerferien og deres årlige julestævne, hvor der atter i år var fodbold i 2 haller fra tidlig morgen til sent aften, både lørdag og søndag, den sidste weekend før jul. Jeg vil også lige nævne den årlige nytårskur, hvor vi var over 250 mennesker, på tværs af alle afdelinger, der mødtes og ønskede hinanden godt nytår, medens Ole Vrå hyggede om os med dejlig mad. Brabrand IF var også medarrangør af grundlovsmødet i Brabrand i 2017. Desværre havde vi ikke medlemmer med til selve arrangementet, men det håber vi bliver anderledes i 2018, hvor det er planen, at vi som minimum deltager med et gymnastikhold. I starten af februar havde vi vores første foreningsaften, hvor Morten Bruun fortalte om, hvad de har gjort i Lyseng for at fastholde de unge medlemmer i foreningslivet. Det blev en ?in aften hvor vi var ca. 40 til spisning og der kom yderligere nogle stykker til foredraget. Det er vores plan at lave disse aftener til en fast tradition i vores forening. Jeg vil også fortælle om et andet nyt tiltag vi prøver at få i gang. Sammen med DGI er vi ved at starte op med ”idræt om dagen”. Det er tilbud om at komme et par timer om ugen og dyrke uformel idræt med fokus på det sociale. Vi prøver at starte op efter påske og det bliver indtil videre hver torsdag fra kl. 10 til ca. kl. 12. Det er tanken at deltagerne selv skal bestemme hvad der skal laves og selv skal stå for at arrangere det. Det er tanken med fælles opvarmning og så gå ud til forskellige aktiviteter, gåtur, badminton, bordtennis, ?loorball osv. Vi har fået et nyt æresmedlem i foreningen i 2017, idet Eva Pedersen fra gymnastikafdelingen meget fortjent er blevet udnævnt som æresmedlem. Stort tillykke til Eva. Desværre har vi også mistet et æresmedlem, idet Pierre Peugeot gik bort i februar måned. Æret være hans minde. Jeg vil slutte med at sige tak til alle, der har ydet en indsats for Brabrand IF i årets løb, både på og uden for banerne. Tak for jeres opmærksomhed. Jens Jensen
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40