BRABRANDIDRÆTSFORENING BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 39 2017 2016 2015 Anlægsaktiver Inventar - - Omsætningsaktiver Indestående Sparekassen Kronjylland 230.157 126.732 97.963 Garantbevis Sparekassen Kronjylland 30.000 20.000 Udlån til svømmeafdelingen 20.000 25.000 Mellemregning med afdelingerne 46.280 99.250 94.050 Forudbetalinger 15.396 17.855 15.840 341.833 288.837 207.853 Aktiver i alt 341.833 288.837 207.853 Gældsforpligtelser Mellemregning afdelingerne - Ikke placerbare kontingenter 3.770 Moms -5.098 -2.925 -3.426 Anden gæld 325 760 3.088 Kortfristet gæld -4.773 -2.165 3.432 Langfristet gæld - - Gældsforpligtelser i alt -4.773 -2.165 3.432 Saldo 1/1-2017 291.002 204.421 174.299 Årets resultat 57.502 86.581 28.893 Årets posteringer på uddannelsesfonden -1.898 - 1.229 Saldo 31/12-2017 346.606 291.002 204.421 Passiver i alt 341.833 288.837 207.853 Af egenkapitalen udgør uddannelsesfonden 39.465 41.363 41.363
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40