BRABRANDIDRÆTSFORENING 38 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 2017 B2017 2016 2015 Kontingent fra afdelingerne 147.320 158.000 192.450 163.900 Hensat til uddannelsesfond - -1.229 Betalt kontingent for æresmedlemmer -3.325 -3.225 -5.395 143.995 158.000 189.225 157.276 Klubblad - annonceindtægter 40.500 40.125 42.750 Bladpuljen 8.458 8.677 10.840 Trykning -61.299 -52.144 -56.205 Porto og distribution mv. -11.610 -34.046 -36.452 Underskud klubbladet -23.951 -25.000 -37.388 -39.067 Omkostninger DGI, Idrætssamvirke mv. - medlemskab -17.245 -18.000 -17.699 -17.553 Løn -18.383 Forsikring -25.769 -30.000 -24.875 -27.846 Winkas -1.592 PBS, porto -1.000 -2.047 Tele og data -8.427 -6.000 -4.668 -3.261 Kontorartikler og porto -596 -2.000 -1.072 -32 Gaver og repræsentation -385 -2.000 -858 -937 Møder -11.683 -12.000 -9.940 -10.306 Diverse -3.000 - -3.512 -64.105 -74.000 -59.112 -85.469 Resultat før afskrivninger 55.939 59.000 92.725 32.740 Afskrivninger -2.471 Finansielle poster 563 112 48 Resultat før ekstraordinære poster 56.502 59.000 92.837 30.317 Ekstraordinære indtægter Ikke placerbare kontingent indtægtsført 3.770 Opgørelse af nedlagt bordtennisafdeling 8.285 Salg af skab 1.000,00 Ekstraordinære udgifter Andel af modernisering cafe og pejsestue -10.026 Indkøb af BIF-?lag -7.939 Montering hjertestarter -1.770 Årets resultat 57.502,00 59.000 86.581 28.893
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40