BRABRANDIDRÆTSFORENING BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 37 Anlægget på Engdalsvej 86-88 er jo meget rustikt og funktionelt og kan sikkert stå mange år endnu til brug for idrætten – men lever det op til de behov borgerne i Brabrand har til BIF nu og i den nære fremtid? De tanker er jeg nok ikke alene med, så dette oplæg er en opfordring til alle om, at bidrage med tanker/ideer for, hvad vi kunne drømme om, at proppe ind på vort lille anlæg, hvis vi ?ik lov til det... Bygningerne og anlægget på Engdalsvej har jo en del år på bagen, så det er vel ikke urealistisk at tænke, at anlægget skal igennem en renovering på et tidspunkt – og så vil det jo være rart, at vi Brabrand-borgere har gjort op med os selv, hvordan vi gerne vil ha’ vores sports-/kultur-samlingspunkt til at se ud! Skeler vi ud til det omgivende nære samfund – så har andre taget større initiativer i fx Gellerup og Stavtrup – så derfor tillader jeg mig, at konkludere, at intet er umuligt for dem, der tør drømme lidt! Borgerne i Brabrand ville sikkert gerne ændre noget på både bygninger og på udearealet i vores samlingspunkt, hvis der var mulighed for det – og udover at huse sporten, kunne vi måske også have andre rum på Engdalsvej 86-88!? Så hvorfor ikke lave en ønskeliste og tegninger over, hvordan vi synes, at Engdalsvej 86-88 mest optimalt skal se ud fremover ? Her nogle få drømme for anlægget: Sidste år ?ik vi renoveret køkkenet i cafe’en – så det kunne leve op til myndighedernes krav, men var det egentlig det kommunen skulle have brugt penge på? Hvis vi havde haft en plan og ønskeliste til vore politikere for hele matriklen, kunne cafeen og anlægget måske have set anderledes ud i dag? Engdalsvej 86-88 er jo nu et sted for idrætten – og har vi nok plads til idrætten? Kan vi også få plads til at invitere andre ind på matriklen i LYSE tilbygninger – fx musik og andre foreninger? Kunne vi bygge plads til gymnastikken, ?itness, cykler/motion, basket, petanque, tennis, fest-/forsamlingshuslokaler o.a? Kunne vi lave en drømme-byggeplan, hvor vi ?ik cafe’en ?lyttet, så der fra fx 1. sal var udsyn/udgang til både hal 1, hal 2, græsbane 1, søen, petanque, kunstgræsbanen (som sikkert anlægges i år) – og kunne vi samtidig etablere siddepladser (Divisions-krav) til fodboldkampene over de nuværende omklædningsrum? Måske fodboldbane 1 også kunne blive udbedret/omdannet til en bane, som ikke ofte var ’vandramt’ (fx som helårs-kunstgræsbane?), så den var anvendelig som (Divisions-)bane hele udesæsonen for BIF-hold? I mange år har græsbanerne jo været så våde, at fodbolden har set masser af trænings-/kamp-a?lysninger! Kunne vi få lov at bruge nogle af de omkringliggende (ubenyttede/tilvoksede) arealer til fx petanque, tennis, rekreativ områder med sø-adgang – og hvor vor cafe kunne sælge/ hygge lidt til/om dem, der tager en hyggetur omkring Brabrand-stierne? Udsigten fra 1. sal eller 2.-3.-sal kunne evt også være attraktiv. Kunne BIF evt selv styre anlægget via lidt ad-hoc viceværthjælp fra kommunen – og kunne vi sælge os lidt bedre i lokalsamfundet – så både mødregrupperne, pensionist-grupper og alle andre vil komme mere i BIF? Hvis BIF-bestyrelsen synes, at vi skal kigge på drømme for fremtiden – kunne vi jo nemt gøre det. Er du interesseret er du velkommen til at bidrage med idéer, så skal jeg videreformidle. I såfald send input på: carsten.strange@email.dk Lad drømmene � lyde – både i denne sammenhæng og i almindelighed! med. Nyt i år – skal med i slutspil i serie 2. Fodbold - Harrie Horsmans og Erik Sander: Kunstgræsbanen mangler stadig nogle penge – ved ikke helt hvor mange før vi har tilbuddene. Byggeansøgningerne er sendt ud. Vi krydser ?ingre. 1. holdet tabte i weekenden, så vi rykker nok ned igen… Der er skrevet en ansøgning til divisionsforeningen om at få dispensation til at spille i 1. div. Vores baner har ikke formatet. Mere et klageskrift end en egentlig ansøgning, da det er svært at være elevatorklub i Danmark. Badminton - Inge-Lise Johansen: Største antal pers. til generalforsamling. Dog genvalg til bestyrelsen. Trist at der er ikke større interesse for foreningslivet. Håndbold - Peter Sørensen: Gang i mange hold. Seniorherrerne spiller om at komme i 3. division. (Det er de siden kommet.) Jyllandsserie for damerne – det kræves, at der trænes lidt mere. Motion - Jan Christensen: 38% af medlemmerne til generalforsamlingen. Der er penge i kassen til et par år endnu. Der er faldende medlemstal. Medarrangører af skyggebørnsarrangement. Triatlon blev desværre ikke til noget. Kun 7 interesserede og det kræver licens, som koster, så det er blevet skrottet. FU - Birger Larsen, Peter Sørensen, Jens Jensen, Jytte Jacobsen og Bjarne Thuun: Vi er blevet spurgt om vi vil være med til at arrangere nogle sociale arrangementer på tværs af os, menighedsrådet og Jazzværket. Hvis der er interesserede, så meld jer endelig på banen. Der er tre litteratursaloner i støbeskeen, de forventes a?holdt i hhv. sognegården, på Gasværket og i hallen. Idræt i dagtimerne. Er der nogle steder, det ville være oplagt at hænge reklamer op, så sig endelig til. Referent: Jytte Jacobsen
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40