BRABRANDIDRÆTSFORENING 36 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 1.  Valg af dirigent. Grith Christensen fra gymnastik valgt. Generalforsamlingen er indkaldt i tide både på hjemmeside og i BIF-bladet. 2. Godkendelse af referat fra seneste repræsentantskabsmøde. Godkendt. Spørgsmål fra Erik Sander: Databeskyttelseslov – gør hovedforeningen noget?? Grith fortæller at gymnastik gør noget – er ikke kommet helt igennem det – der er mange sider. En jurist fra gymnastik holder møde med Grith og hun tilbyder at sende noget rundt til os andre. Vi skal være i mål slut maj. Grith foreslår om vi kan få en ud en aften – evt. fra DGI. 3.  Orientering om ”Stafet for livet” v/ Mette Bisgaard 25./26. august 2018 fra kl. 11 lørdag til 11 søndag. Det foregår ved Nordgaardshallen i Gellerup. Mette og familien har været rundt om hele klubben gennem årene i Brabrand. Nu har hun kastet sig over ”Stafet for livet”. Verdens største begivenhed, der kæmper mod kræften. Mere end 20 lande, 66 stafetter med 75.000 deltager. Verdens største stafet var i Haderslev, hvor 8000 deltog. Stafetten varer 24 timer – Kræften sover ikke. 100 kr. for voksne, 50 kr. for børn. Spred budskabet!! Kender I en eller ?lere, der kan og vil hjælpe? Vil I danne hold? Har I lyst til at være sponsorer? Henvend jer til Mette Bisgaard, hvis I er interesserede. Efter evaluering af sidste års stafet for livet ved vi godt at der var for få til at arrangere, for få deltagere pr. hold, for lidt underholdning, for langt mellem teltene, for lille udvalg i mad og drikke. Alt det har vi tænkt at gøre bedre i år. 4.  Orientering om planer og visioner for ”Tulipgrunden” v/ arkitekt Peter Skjalm Peter startede med et historisk rids. Det bedste Peter ved er at arbejde med gamle bygninger og renovere dem. Heldigvis kan andre også se det geniale.  ”Arkitekten uden grænser” sætter sig herude hver onsdag + nogle andre dage. Flytter tegnestuen herud, så mentaliteten i Brabrand kan mærkes og inddrages. Onsdag d. 28. februar var der visionsmøde for Brabrands borgere – borgerbidragelse frem for borgerinddragelse: - At skabe en levende bygning - At udnytte bygningens potentiale - At skabe ejerskab Tre spor: Lokalt samarbejde, Kommunalt samarbejde og Regionalt samarbejde. Status nu: Der har været møde med alle ønskede samarbejdsparter. Der kan lægges en børnehave i bygningen – så er der liv – og det er det vi vil have! De blå spejdere vil være med – de er allerede etablerede på grunden, så det er oplagt. Brabrand IF vil gerne være med. Yoga. Børn. Springgrav?? Meyers kantine kunne måske være interesseret – de vil i første omgang være i Bazar Vest, men måske kunne de ?lyttes lidt længere ud. Kunne kælderen med 6 meter til loftet måske fyldes med vand? Spanien vil gerne være med. Der er mange drømme, spændende hvor meget der kan realiseres. Er der andre afdelinger end gymnastik, der kan være interesseret. ”Det kommer til at runge i Danmark!!” Tak til en entusiastisk Peter Skjalm. Mailen og telefonen er åben. Fysisk møde er muligt kl. 10-17 hver onsdag. 5.  A?læggelse af beretning fra formanden for forretningsudvalget til godkendelse. Petanque vil gerne vide om det bliver 1. maj, man går i gang med kunststo?banen, der er nemlig planer om en turnering i maj. Harrie lover (næsten) at man ikke kommer i gang før tidligst 1. juni. Lover at sige til Petanque, så snart der er en endelig dato. Skulle der være et udvalg, der kunne give Ole et praj om hvornår vi forventer han er på anlægget? Efter de par bemærkninger, blev formandens beretning godkendt. 6.  Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab fra kasseren for forretningsudvalget. Bjarne gennemgår regnskabet og vi godkender derefter. 7.  Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 8.  Valg af formand og menigt medlem af forretningsudvalget, samt revisor. Formand Jens Jensen genopstiller – valgt. Menigt medlem Morten Kudsk genopstiller – valgt. Revisor Ole Rasmussen genopstiller – valgt. 9.  Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget. René Boesen og Jesper Lundager. Valgt 10. Valg af 5 medlemmer til eksklusionsudvalget. Harrie Horsmans, Birger Larsen, Jens Jensen, Jesper Lundager og René Boesen. Nedsættelse af andre udvalg. Ingen nye udvalg. 11. Nyt fra afdelingerne og forretningsudvalget. Tennis - Jytte Jacobsen: Stigende medlemstal – har nu lov til at have tre repræsentanter. Velbesøgt generalforsamling, ca. 40 medlemmer mødte op til spisning og generalforsamling. I sidste sæson forsøgte vi os med halv pris på kontingent for nye medlemmer – det har givet mange nye medlemmer – spændt på om de kommer igen i år – nogle har brugt det til at melde sig ind i Brabrand som deres anden klub. Der bliver også i denne sæson halv pris for nye medlemmer, så meld jer endelig ind. Gymnastik - Kirsten Lundsgaard, Jytte Jacobsen og Grith Christensen: 45 til generalforsamling. Alle teamledere genvalgt. Nye vedtægter, så man fra nu af vælges for to år, så vi opnår kontinuitet. Opvisning lørdag d. 14. april. Springhold stiller op til grundlovsmødet ved søen. Petanque – Jens Ove Tordrup: Ny formand blev valgt på generalforsamlingen. Merethe Tåstrup. Mange udfordringer pga. kunststo?banen, håber vi kan få lov at a?holde Aarhus Open i Stautrup. Der er a?holdt 6 indendørsturneringer i drivhuset i Egå, samt kurser. Sæsonopstart 25. marts. 1. kamp d. 7. april. Svømning - ingen repræsentanter Jens: Samme medlemstal. Godt styr på økonomien. Gyldig bestyrelse, men har svært ved at ?inde folk til at besætte poster. Basket - Ricky Madsen: 4 deltagere til generalforsamlingen. Det er dog 30% af medlemmerne. Lille underskud i år, men det kan der leves
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40