BRABRANDIDRÆTSFORENING 34 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS I 1966 besluttede Brabrand-Årslev sogne-råd, at Brabrand skulle have en idræts-hal, som skulle opføres i forbindelse med idrætsanlægget ved Engdalsvej. En betingelse stillede sognerådet dog for at planen kunne gennemføres, nemlig at byens borgere skulle yde et bidrag i form af et beløb på 250-300.000 kr. Hvordan skulle dette beløb så fremskaffes? Man ?ik faktisk en god start. Vest-centret, der var stiftet efter, at Brabrand Kro var lukket og havde opgivet at bygge en idrætshal og en ungdomsgård, likviderede andelsselskabet og overlod det indsamlede beløb til Brabrand-Hallen. Så kom ideen med at arrangere en byfest i september 1968! Man var i den heldige situation, at Brabrand by netop stod over for at tage en nyetableret hovedgade i brug. Silkeborg landevej var ført uden om bykernen. Man besluttede at slå indvielsen af Hovedgaden, med tilhørende ?lagalle og indsamlingen af penge til halbyggeriet, sammen til én stor samlende byfest på Hovedgaden. Pallis-Tivoli med sine mange forretninger bl.a. et dødsdrom telt, hvor en af kørerne var Peter Belli. Blokvognsscene med optræ- den af bl.a. Poul Dissing, Benny Holst, Raquel Rastenni og Johnny Reimar. Asfaltbal på P-pladsen ved Parkgården med Arne Lamberts orkester og sangerinden Ulla Pia. Midnatscabaret i Vestteatret med bl.a. Lily Broberg, Carl Nielsen, glasspilleren Erik Hansen og Dorte (Kollo). Boder, tombola, loppemarked, ”Smug kro” Smedens Hule, Restaurant i Brabrandhus med Kijafa-pigerne, sæbekasseløb, gymnastikopvisning i Søparken, sportskampe på Idrætsanlægget, lodseddelsalg, samt udgivelse af en hal-avis med gode tilbud fra byens handlende. Inden byfesten startede, havde sognerådsformand Th. Jensen klippet snoren over og derved indviet den nye ?lotte hovedgade. Aarhus Pigegarde marcherede derefter gennem den nu ?lagsmykkede gade – og byfesten kunne tage sin begyndelse. Bent Dohm, der var formand for Brabrand-Hallen sørgede for, med jævnlige mellemrum, at råbe ud til folket: ”Det går susende godt her ved byfesten”. Og det hjalp – der var stuvende fuldt hus næsten hver dag i den uge hvor festen stod på. Byfestens reklamemand C. Laubjerg havde en dag en annonce i Århus Stiftstidende: ”Hvorfor kede sig ved Århus Festuge, når man kan more sig i Brabrand Byfest” !!! Jo, der var gang i foretagende – en fantastisk byfest, som der blev talt om i mange år – man mindedes ! Hvordan gik det så? Overskuddet blev på omkring 60.000 kr. plus adskillige tusind kroner fra husindsamlingen i hele kommunen. Hvad med hallen? – den blev bygget og indviet 28. november 1970. Der går en lille historie, om et skisma mellem Palle Sørensen (Pallis-Tivoli) og Bent Dohm. Palle havde opstillet sit tivoli lidt for tæt på forretningerne på Hovedgaden, hvilket Bent Dohm påtalte. Palle var ikke helt enig heri, men måtte – en smule sur – dog erkende og rettede ind. Han glemte ikke denne sag. Da han skulle betale beløbet for at stille sit tivoli op, gav han Bent Dohm hele beløbet i mønter !!! /bn
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40