BRABRANDIDRÆTSFORENING 30 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS Kontaktperson og formand RENÉ BOESEN Mobil  2040 1545 www.brabrandtennis.dk facebook.com/brabrandtennis Fra www.brabrandtennis.dk TO TENNIS-AMBASSADØRER – BRITTA OG TAGE HJÆLPER DIG GERNE! Du kan få hjælp til: Praktisk hjælp og råd ved køb af udstyr, booking af bane, deltagelse i hyggeturneringer etc. Kontakt til bestyrelse eller andre centrale personer i klubben. Formidle kontakt til andre jævnbyrdige træningspartnere- Ambassadørerne vil jævnligt være til stede under motions- og begyndertræningen enten i begyndelsen eller slutningen af en lektion, og kan kontaktes på mail eller telefon. Se mere på hjemmesiden. Formanden, René Boesen, fortæller om året i tennisklubben Det var en velbesøgt generalforsamling, som fandt sted i Pejsestuen i Brabrand Hallen. Aftenen blev indledt med servering af en lækker middag. Formanden, René Boesen, startede med en gennemgang af nogen af de mange aktiviteter, der havde fundet sted. Året startede med en velbesøgt standerhejsning og sluttede med en klubturnering og en klubfest. René fremhævede det store arbejde, der har været med at forny klubhuset. Den nedsatte gruppe bestående af Tage Møller, Ole Sø- rensen og Annette Folkmar vil i samarbejde med Aarhus Kommune få klubhuset til at stå velindrettet og hyggeligt. Første etape er klar i foråret, næste etape til foråret 2019. René fortalte også om forskellige tiltag og nævnte den nystartede tradition med en hyggeturnering Grundlovsdag. Der var sidste år en stor medlemsfremgang. Det skyldtes først og fremmest de mange tilbud, den attraktive beliggenhed og de sociale sammenhænge . En anden årsag kan være, at nye medlemmer kunne starte første år med at betale halvt kontingent. Kontingentet for det nye år blev fastsat uændret, men også i 2018 vil nye medlemmer få tilbudt kontingent til halv pris. Det øgede antal medlemmer og en styring af omkostningerne har gjort, at økonomien i klubben er solid. René Boesen blev genvalgt som formand. Kasper Funk ønskede pga. travlhed på jobbet at udgå af bestyrelsen. I stedet blev Rikke Bank Nielsen valgt. Også Rikke får fokus på børne- og ungdomsarbejdet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40