BRABRANDIDRÆTSFORENING BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 29 Årets generalforsamling i svømmeafdelingen blev a � holdt i Brabrandhallen tirsdag d. 20. februar 2018. Til stede var Dorte Riisvig, Puk Askøe Bak, Else Helgesen og Maria Jørgensen fra bestyrelsen, samt Jens Jensen fra hovedforeningen. Nedenfor følger et referat. Maria Jørgensen er dirigent. Se side 26 Regnskabet er godkendt. Vi har fået penge tilbage i skat, lidt overraskende. Det er en gammel ting, helt tilbage fra for halvandet/to år siden. Puk graver i det. Problemer med økonomien fra for to år siden er vendt rigtig ?lot – vi kan begynde at betale af på vores lån fra hovedforeningen i større portioner. Det besluttes at vi betaler 10.000 tilbage til en start. Vedtaget. NIF har problemer med at ?inde trænere, og vi mangler a?løsere – skal vi begynde et tættere samarbejde? Vi skal have konkrete forslag til, hvordan et samarbejde skal foregå! Derfor skal vi nu i gang med at ?inde ud af, hvad det egentlig er, vi kunne tænke os i et samarbejde. Skal det være holdsamarbejde? En sammenslutning af klubberne? På hvilke betingelser? Vi skal have en konstruktiv brainstorm til næste bestyrelsesmøde (og evt. inddrage trænerne også). Skal vi evt. invitere NIF til et ”hvad er JERES problemer”-møde? Og starte med at spørge, hvordan vi kunne hjælpe dem med deres trænersituation, og om vi måske kunne deles? Vandgymnastikengagement for vores træ- nere. Evt. ”lokalt spotkursus”, hvor Maria underviser i alt, hvad hun ved, og vi giver en sandwich. Sæsonstart – eller snarest. På valg: Puk Askøe Bak Thilde Henriksen Else Helgesen Else og Thilde modtager genvalg. Puk ønsker egentlig ikke at genopstille, men modtager genvalg på betingelse af, at hendes opgaver fordeles blandt bestyrelsens medlemmer. En opgave er nu at skrive alle opgaver i bestyrelsen ned, og få dem retfærdigt fordelt. På valg: Maria Jørgensen. Modtager genvalg. På valg: Else Helgesen. Modtager genvalg. Henning Krabbe modtager genvalg. Bestyrelsens situation? Maria har meldt ud til mødet, at hun stopper i bestyrelsen om et år (men hjælper gerne stadig til som fx frivillig kantvagt, repræ- sentantskabsmedlem, a?løser). Puk stopper også inden for overskuelig fremtid. Vi skal altså engagere nye i klubben. Vi skal til at koordinere en indsats for at få ?lere, især børnesvømmernes forældre, til at engagere sig. Det kunne evt. ske ved at møde op som bestyrelse i hallen over nogle gange og spørge forældre, om de kunne være interesseret i at deltage. Dorte hører fra Laura og Frida, at onsdagsvagter nemt bliver taget (af Frida), men torsdagstrænerne kan ALDRIG blive a?løst! Det har nogle gange været meget presset. Er det en god løsning, at a?løsninger går igennem Thilde? Det skal revurderes, og vi skal have ?lere a?løsermuligheder. Trænerlønninger skal desuden vendes på næste bestyrelsesmøde. Hjælpetrænere: To hjælpetrænere ”under opsejling” (Julius kommer hjem fra efterskole, Olga er ved at være gammel nok). To på vej til efterskole næste sæson.
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40