BRABRANDIDRÆTSFORENING BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 27 - og ikke kun fra Brabrand til spillestedet. Dette bør Bestyrelsen tage op til efterretning, for dækkes dette ikke, så vil jeg ikke længere ligge bil til. Thea Fihl: Medlemmer, som har været til landsholdssamlinger har tidligere søgt om til skud til deres tur, og de har fået et tilskud fra klubben. Lise Larsen: Klubben burde have en tilskudsordning til de unge. Buller: Forstår godt, at Bestyrelsen ikke vil budgettere mere til dette, da de ikke er sikre på pengeposen. Henry Larsen: Hvor stor er egenbetalingen i forhold til det samlede beløb? Henning Øgendahl: Skal vi ikke holde os til dagsordenen? Lene Nielsen: Vil gerne omformulere forslaget: Vil klubben give tilskud på 50% af de 11.300kr, som overnatningen kostede sidste sæson? Merete Slyngbom Taastrup: Et tilskud vil give et større minus på vores årsregnskab for 2018. Jens Møller (Hovedbestyrelsen): At stemme imod bestyrelsens vurdering er en dårlig ide. Måske man så skulle overveje, om det så er de rigtige, som man har valgt ind i bestyrel sen i første omgang. Jan Breumby: Giver god mening, at Bestyrelsen ikke vil give et tilskud før vi har et over skud fra Århus Open. Einar Stærk: Bør tage tilskuddet fra kassen, da der er en positiv kassebeholdning. Buller: Hvad vi et nyt baneanlæg koste? Henry Larsen: Kan vi sige, at vi giver et tilskud her i 2018 og så ved årets afslutning se om vi skal revurdere næste års regnskab. Lene Nielsen: Trækker mit forslag. Forslag 3 - Einar Stærk Det bør vedtages, at en spiller, der ikke har jævnlig gang i klubben, ikke kan vælges til spilleudvalget. Begrundelse: Hvis en spiller ikke kommer jævnligt i klubben, er denne person ikke i stand til at foretage en objektiv udtagelse af holdene. Så vil udtagelsen blot ske på de andre spilleudvalgsmedlemmers synspunkter. Forslaget er ikke rettet mod bestemte personer - jeg anser Michael Svendsen (som det te jo vil berøre) som den mest kompetente person i det nuværende spilleudvalg. Men det skal ses i fremtidens perspektiv. Nu er klubben rykket op i Elitedivitionen og er der med endnu mere attraktiv for andre spillere, måske fra andre landsdele. Bestyrelsen mener ikke umiddelbart, at dette skal besluttes på generalforsamlingen, da valget til spilleudvalget ikke foregår på generalforsamlingen. Brian Kristensen: Man kan godt stille op til spilleudvalget selvom man bor i den anden ende af landet. Man ser jo Brabrands spillere ude til turneringerne. Mette Kristensen: Spillerne vælger jo selv hvem de vil have i spilleudvalget så ser ikke meningen med forslaget. Jens Ove Tordrup: Denne diskussion hører til på spillermødet og ikke på generalforsam lingen. Einar Stærk: De spillere, som ikke kommer i klubben, de ser ikke hvad der foregår blandt spillere på hold 1. Kim Skov: Det er vores pligt som spillere at tage disse overvejelser op, når vi vælger vores spilleudvalg. Einar Stærk: Jeg trækker forslaget. Bestyrelsen indstiller Merete Slyngbarn Taastrup til formand. Merete er enstemmigt valgt. Brian Kristensen: Kunne Merete fortælle lidt om hendes visioner for Brabrand Petanque Klub? Bestyrelsen foreslår Birte Rasmussen. Birte bliver enstemmigt valgt Suppleanter til bestyrelsen Valgt bliver Johnny Lynggaard og Henning Øgendahl Deltagere til Repræsentantskabet Brabrand IF Valgt bliver Jens Ove Tordrup og Merete Slyngbarn Taastrup Lene Nielsen genvælges som revisor Turneringsudvalg: Camilla Taastrup, Matthias B0hler, Mette Kristensen, Betina Casten sen og John Agger Århus Open Udvalg: Mette Kristensen, Merete Slyngbarn Taastrup, Inge Jensen, Camil la Taastrup, Maria Kristensen, Heino Jensen, Jørgen Skov og Jens Ove Tordrup PR udvalg: Matthias Buhler vil gerne køre den tekniske del af hjemmesiden, men ønsker indlæg fra os spillere, når vi har væ- ret ude at spille. Lise Larsen vil gerne prø- ve kræfter med klubblad og facebook siden, men det kræver, at vi som spillere igen yder en indsats, således det er nemmere at stykke noget sammen til Brabrand IF’s klubblad. Afsked med Anne Marie Bigum som formand. Overrækkelse at gaver i forbindelse med runde fødselsdage her ind over julemåneden og januar måned. Brian Kristensen: Opfordrer alle til at indlø- se licens - især os, der har spillet hold 4 i år. Godt nok kæmper vi ikke om pladserne til 1. holdet, men vi spiller vores kampe godt og så hygger vi os - og det vil jeg også gerne fortsætte med i 2018 Jens Ove Tordrup: Kontingentet for 2018 er 400kr for medlemskab og 200kr for licens. De sidste 50 kr til licensen betaler klubben. Anne Marie Bigum: Hjemmebane til SLT kun muligt i 1. runde. Ved, at der er taget kon takt med info herom til turneringsudvalget i Forbundet. Einar Stærk: Klubtøj skal registreres hos Forbundet inden sæsonstart. Tak for god ro og orden. Referent, Thea Fihl Dirigent, Betina Carstensen
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40