BRABRANDIDRÆTSFORENING BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 25 bejdsgruppe i gang med at re novere baner, samle sten, rydde op i forhallen, ?lytte køkken samt rengøring af dette. Der er kommet lys på P-pladsen og den er jævnet lidt. Der er på begyndt nedgravning af vand og kloak, men det går lidt langsommere end først beregnet, men vi i gang! Der blev a?holdt et ?irmaarrangement, hvor der kom lidt penge i kassen, samt hver anden torsdag bliver der a?holdt turnering med lodtrækningsmakker. Først a?holdt af Buller, men nu kørt af Camilla. Der bliver a?holdt en stor turnering 1 gang om måneden, hvor der igen bli ver trukket på klubbens frivillige, til turnerings afvikling, mad og barsalg, osv. Noget som vi sagtens kan bruge ?lere hænder til. Bestyrelsen arrangerede i år en klubtur ud af huset. 43 medlemmer var til meldt til Brunch og pool. En super hyggelig dag, hvor stemningen var høj og konkurrencen stor, både ved pool bordene og curlingbordene, som vi og så ?ik lejet. Den årlige julefrokost i hurlumhejhuset var igen et arrangement med stor fremmø- de. Hyggeturnering efterfulgt af stor julefrokost, med både vådt og tørt. En god dag, hvor vejret var med os, og enkelte tog et spil mere efter maden i det skønne solskin. Et begivenhedsrigt år er gået, og dagen er kommet hvor jeg takker af som formand. Otte fantastiske og lærerige år er nu forbi. En periode af mit liv jeg aldrig vil glemme, men derimod kigge tilbage på med glæde og stolthed. Ikke stolthed over mig, men over os, og hvad vi sammen har præsteret. Denne udvikling som Brabrand petanque har gennemgået og opnået, er der ingen, der kan gøre alene. Det kræver bestemt en målrettet og dygtig besty relse, men ikke mindst en masse medlemmer, som sætter fællesskabet og det sociale i sporten højt. Så derfor vil jeg sige tak til alle jeg har sat i bestyrelse og udvalg med igen nem tiden, og ikke mindst tak til alle jer frivillige, der har stillet op hver gang jeg har rundsendt en mail med behov for hjælp. Den opbakning og tiltro I har givet mig, har kun gjort jobbet nemmere og ik ke mindst fantastisk. Derfor er min bøn til Jer, at I giver den nye formand den samme tiltro og støtte, som jeg har fået. Så er jeg sikker på, at Brabrand pe tanque fortsat vil udvikle sig, og bestå som en dejlig klub at være medlem af. Til sidst vil jeg slutte af med de vise ord jeg har stået for ”husk vi løfter i � lok”. Tak afgående formand Anne Marie Bigum Nyvalgt formand Merete Taastrup Referat fra Generalforsamlingen Brabrand IF Petanque, a � holdt fredag den 26. januar 2018 kl. 19.00 i Pejsestuen kan læses i det elektroniske klubblad på nettet eller på petanques egen hjemmeside. Lørdag den 24. februar blev en rigtig travl dag for mange af vore spillere. Henrik Vedel spillede sig ?lot ind på vort landshold til den kommende Nationscup i Holland og han kom også, sammen med Flemming Schmidt i den ?ine trup af veteranspillere til udtagelse ved kommende opgaver. Derudover kvali?icerede Camilla Taastrup sig til udtagelse til U23 talentgruppen. Flot klaret af de tre, der ønskes held og lykke med de kommende opgaver, hvor de stiller op for Danmark. Samme dag tog otte af vore håbefulde spillere til Odense, for at deltage i Odense Petanque Klubs turnering i ”Den gule lade”. De holdt sig dog for en enkelt gangs skyld uden for præmierækken, men! Næste gang!! På vort eget baneanlæg havde Birthe og Johnny V. H. arrangeret en frisk dag på banerne, med et ?lot morgenbord og derefter den sædvanlige lille lodtrækningsturnering, med skiftende makkere og modstandere. Der var trods klubbens deltagere ved ovenstående arrangementer alligevel 18, der deltog. Dog kun 17, der spillede, idet Buller styrede turneringen sammen med John Agger. Christian, Jens Ove, Ove og Søren tog hele præmiepuljen, men pigerne har udtalt, at det har de tænkt sig at lave om på!!! Et af Brabrand If’s æresmedlemmer, Pierre Peugeot, er her i februar 2018 gået bort efter nogen tids svækkelse og sygdom. For Pierre startede det hele, som for så mange andre, med, at han blev træner for sin søns fodboldhold. Derfra gik det videre til ungdomsformandsposten, ligesom han i en årrække var kampfordeler. Også i det hedengangne bankospil for medlemmerne var han aktiv. Da fodboldafdelingens første medlemsblad udkom i 1974 var det med Pierre som ansvarshavende redaktør. Det blev også til mange udenlandsture for spillerne i vores ungdomsafdeling med Pierre som rejseleder. Som franskmand kendte Pierre selvfølgelig spillet Petanque. Under en fodboldrejse i 1988 introducerede han spillet for en kreds af gode BIF folk. Da de kom hjem startede, denne ?lok, Brabrand IF petanque afdeling op. Pierre var selv en god spiller og vandt bl.a. danmarks-mesterskabet for veteraner, men han var også en god læremester og en god kammerat. Det var derfor meget fortjent at Pierre i forbindelse med afdelingens 25 års jubilæum, i 2013, blev udnævnt til æresmedlem af Brabrand IF. Efter den sørgelige besked om Pierre Peugeot død, var det glædeligt, at Inge Peugeot mødte op på dagen og spillede med – og som en sidste hilsen fra Pierre – gav øl/vand og en lille skarp. Buller ?ik fremstammet en bevæget afsked med Pierre og vi holdt et minuts stilhed til mindet om vores gode ven.
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40