2 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS HOVEDFORMAND Jens Jensen Mobil 2694 1907 BRABRAND SPORTSCAFÉ Ole Vraa Mobil  2844 5454 DEADLINES Nr. 1 Deadline 9. marts 2018 Udkommer april Nr. 2 Deadline 4. maj 2018 Udkommer juni Nr. 3 Deadline 24. august 2018 Udkommer september Nr. 4 Deadline 26. oktober 2018 Udkommer november ANNONCER Annonce interesserede kan maile til klubbladet@grafdoc.dk REDAKTIONEN Jacob Lundsgaard 2752 0026 Mette Malthesen, korrektur Materiale til bladet mailes til klubbladet@grafdoc.dk Tekst modtages helst i word-format. Billeder SKAL medsendes separat og være i enten jpg, eps eller tif-format og i en høj opløsning (ca. 330 dpi). Billeder fra www kan som hovedregel ikke bruges pga. den dårlige kvalitet. Er du i tvivl - mail til klubbladet@grafdoc.dk Oplag: 1.800 stk. Tryk: WERKs Gra?iske Hus STØT VORES ANNONCØRER – DE STØTTER OS! | Barberen | Helge & Michael Jørgensen a/s | Nordea | Advokat Lars Broni | LOXAM A/S | | Rema 1000 Brabrand | Det Gamle Gasværk | Kvickly Åbyhøj | Louis Nielsen i City Vest | | Brdr. Møller A/S | Brabrand Sportscafé | Klinik for Fodterapi i Brabrand | EDC Aros i Brabrand | | CS Stilladser | Rolsted Cykler City Vest | Sparekassen Kronjylland | | CITY VEST | BRABRANDIDRÆTSFORENING Selvom vejret mildest talt er ustabilt, siger kalenderen at det er forår. Det betyder også, at de ?leste afdelinger netop har overstået deres generalforsamlinger. Efter hvad jeg har hørt, er de alle forløbet i god ro og orden uden de store dramaer eller forandringer. Fremmødet har været meget forskelligt – både i antal og i procent af medlemmer. Mange af afdelingerne er begyndt generalforsamlingerne med fællesspisning, det har måske fået lidt ?lere til at møde op? Hovedforeningen har også a?holdt generalforsamling, her var fremmødet meget beskeden, da der kun kom medlemmer, der var med i repræsentantskabet. I det elektroniske klubblad på nettet kan I læse referatet fra generalforsamlingen, her kan I se, at det var en rolig generalforsamling uden de store ændringer. Et emne, der optager mig meget for tiden er, hvordan vi udvider fællesskabet mellem de enkelte afdelinger. Hvordan får vi arrangeret ?lere ting sammen som henvender sig til en bredere del af Brabrands beboere? Vi er ved at starte op med ”idræt om dagen”, som tilbyder idræt og socialt samvær. Vi har a?holdt én FORENINGSAFTEN i februar og planlægger at holde ?lere, men vi må da kunne ?inde på mere? Skal vi have nedsat et tværgående socialt – arrangement udvalg eller? Er der nogen, der har idéer og vil være med? Vi har sammen med andre foreninger i Brabrand været med til at arrangere grundlovsmø- der de foregående år – det gør vi også i 2018. Vi er i dialog med andre foreninger om at lave ?lere kulturelle ting i Brabrand. Vi er med til at påvirke hvad der skal ske med bygningerne på ”Tulip grunden”, – skal der være kulturhus, spisested, springhal, børnehave eller??? Kom med idéerne, vær aktiv, støt op om de ting, der bliver arrangeret, så Brabrand bliver et endnu mere fantastisk sted at bo! Jeg vil slutte med, at ønske Jer alle et godt og aktivt forår. De bedste hilsner Jens Jensen • Regnskab 2017 • Referat fra generalforsamling for fodbold afdelingen • Referat fra generalforsamling for petanque afdelingen • Referat fra generalforsamling for svømme afdelingen
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40