BRABRANDIDRÆTSFORENING 18 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS www.bif-gym.dk VIGTIGE DATOER Se alle vores kalender informationer på hjemmesiden. I kalenderen er der bl.a datoer for de forskellige begivenheder i gymnastikforeningen, lukkedage og anden praktisk information. www.bif-gym.dk ER MOTION TIL NEDSAT PRIS NOGET FOR DIG? Der ?indes stadig ledige pladser på nogle af vore hold og holdprisen svarer til at du er med i en halv sæson. Børne & Ungehold: Junior Mix-spring, torsdag. Mix-spring 3.-5. klasse, tirsdag. All Starz, onsdag. Street Style, onsdag. Voksen-hold: 60+ med Redondobold, mandag. Hatha Yoga, tirsdag. Morgenmotion, mandag. Mandagsmotion for damer, mandag. Ryg og styrke, torsdag. Rytmekvinderne, onsdag. Seniormotion 1, mandag. Seniormotion 2, torsdag. Stavgang, torsdag. Se mere og tilmeld dig på www.bif-gym.dk Kontaktperson og formand KIRSTEN LUNDSGAARD Telefon 8626 2490 Mobil 6022 3145 www.bif-gym.dk facebook.com/brabrand-if-gymnastik centrale person er instruktørerne? Måske er tiden kommet til en evaluering af den nye organisationsstruktur! Når Berit skal opsummere de mange års medlemskab og gradvise involvering i foreningens liv, er hun ikke i tvivl om, at det er de enkelte holds sociale liv, der har størst betydning. På nogle hold er gymnastikken det vigtigste, på andre kombineres gymnastikken med små sociale arrangementer lige fra kaffe og kage i gymnastiksalen, over juleog sommerafslutninger – ligeledes i salen til afslutning med middag i hallens cafeteria. Denne kultur er i stor udstrækning præget af og båret af de forskellige instruktører, og for Berit er det deres centrale position, der skal styrkes for at binde medlemmer og organisation tættere sammen. Instruktørerne er det personlige bindeled til medlemmerne om stort og småt i foreningens indre liv. Ikke sådan at forstå, at der skal være tale om en byrde for instruktørerne. Deres ansvar skal først og fremmest være, at fokusere på idræt med vægt på fællesskab, sportslige udfordringer og sundhed, og være med til at sikre foreningens formål om at engagere ?lest mulig i idræt. Det er opfattelsen at instruktørerne er vigtigere informationskilder end opdateringer på hjemmesiden. Instruktørerne skal nurses, så lad os se om nogle af millionerne kan bruges til det. Inge Wittrup Samme dag som jeg skal mødes med Berit Lund er der blevet givet 94 mill. kr. til DGI og DIF fra TrygFonden og Nordea-fonden. Det lover godt for gymnastikkens fremtid og det er netop noget af det vi skal snakke om. Berit har været i foreningen i 25 år og går både til Redondo-bold og yoga. I en periode har hun været instruktør og så er hun tidligere medlem af Team Kommunikation. Til nyheden om de mange millioner griner Berit og foreslår, at vi bruger nogle af pengene til at skubbe BIF-Gym nord for Silkeborgvej, op ad bakken og får startet Gellerup Gymnastikforening. Ikke et helt dårligt forslag, da pengene netop er øremærkede til de ’ikke-idrætsaktive’. Samvær og fællesskab efterlyses igen og igen når der anvendes plus-ord i forbindelse med integration i Danmark; de samme betegnelser anvender sportsforeninger når de skal tiltrække nye medlemmer. I samme retning går også BIF-Gyms overvejelser om at intensivere samarbejdet med Sødalskolen, for egentlig mangler vi jo ikke medlemmer i foreningen. Snarere kan vi komme i bekneb for plads til de mange forskellige aktiviteter. Det er en problematik, som Berit har funderet en del over. Den svære balance mellem at have en forening, der fungerer og en forening, som spydspids for et fællesskab. Hvis en forening skal være spydspids skal der investeres mange kræfter og et endnu større frivilligt engagement end foreningen råder over her og nu. For Berit er det vigtigt at opretholde en levende balance mellem det der fungerer godt og jagten på noget nyt. Gennem samtalen løber det som en rød tråd at Berits vej ind i foreningen er gået gennem en kombination af personlige behov og små puf fra foreningen. Den grundlæggende tilgang er at ”…det bare skal fungere” – og det gør det gennem et stort og fornemt program år efter år. For 25 år siden måtte Berit have ’gang i sin krop’ og blev anbefalet et gymastikhold i Brabrandhallen, hvilket passede helt perfekt. At der stod en forening bag tilbuddet var ret tilfældigt og det gik først op for Berit langt senere. Nærhed og det sociale på et hold er det vigtigste. ”At man bare lige kunne gå eller cykle derhen”. For Berits vedkommende blev foreningen først rigtig vigtig, da hun blev opfordret til at være instruktør på et hold; en opgave hun påtog sig i 4 år og som stadigvæk af og til sender hende i instruktørstolen. Langsomt kom så interessen for foreningen og i forbindelse med omstrukturering af organisationen bliver Berit endnu engang opfordret, denne gang til at være med i Team Kommunikation. Men er det nu klogt at gøre organisationen bred og meget frivillighedskrævende, når det vigtigste liv ligger på de enkelte hold og den helt Findes der en følelse af ’Vores Gymnastikforening’ i Brabrand? Og hvis der gør, hvordan praktiseres den så af forskellige medlemmer, instruktører og frivillige? Det har vi spurgt om for at sætte fokus på de forventninger og behov, der gør sig gældende i forskellige aldersgrupper og på de forskellige hold. Vi har lavet nogle interviews, som hver især repræsenterer en unik stemme og samtidig afspejler nogle generelle betragtninger over muligheder og ønsker for et BIF-GYM – parat til at møde tidens udfordringer. Det er vores ønske, at denne lille serie kan være med til at sætte en debat igang blandt medlemmer, på holdene og i de forskellige teams. God fornøjelse! Team Kommunikation
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40