BRABRANDIDRÆTSFORENING 16 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS Æresmedlemmernes årlige sammenkomst – kaldet nytårskuren – blev i år a?holdt torsdag den 18. januar 2018, hvor Børge Nielsen blev hyldet i anledning af 90 års fødselsdagen den 14. januar 2018. Jens Jørn Pedersen holdt følgende tale til Børge Nielsen: Kære Børge og Mr. Brabrand IF. Først hjertelig tillykke med de 90 år, som du jo runder i ?in stil. Nu vil jeg prøve at give et kort resume af meget af det, du har været involveret i i Brabrand Idrætsforening. Jeg kender jo ikke ret meget til din tid i fodboldafdelingen, men har dog set, at du i 1953 var med på det Brabrandhold, der blev kredsvinder og rykkede op i mellemrækken. I 1955 var du med på det Brabrand-hold, der blev kredsvinder i A-rækken. Senere indførtes begrebet serie og Brabrand blev placeret i serie 2. Du var også med i bestyrelsesarbejde i fodbold i mange år og ?ik i 1973 Jysk Boldspil Unions sølvnål som tak en stor frivillig indsats. Herefter spillede du i mange år oldboys fodbold. Vi lærte hinanden at kende ved ind?lytningen i Udsigten i 1966-1967 og kom begge i hovedbestyrelsen sidst i 60’erne, som blev en spændende tid, hvor du var primus motor i sammenlægningen af de forskellige idrætsafdelinger i Brabrand til Brabrand Idrætsforening. Det var sisu, som omfattede atletik og basketball, badminton, håndbold og fodbold. Senere kom tennis med. Vort samarbejde i de år var så tæt, at Eva, når du ringede, sagde: ”det er din legekammerat”. Foreningen skulle selv skaffe 250.000 kr. for at få opført Brabrand-hallen og du var blandt initiativtagerne til mange indsamlinger bl.a. en stor byfest, lodseddelsalg og et salg af et hus på Pallisvej nr. 5. Vi ?ik grunden foræret af sognerådet og Friis og Moltke tilbød at tegne huset gratis. Det blev et ?lot hus, men alt for dyrt i forhold til de typehuse, som var naboer og det var svært at sælge huset. Til sidst fandt vi dog en køber, men han betingede sig, at der blev opført en støjmur mod Edwin Rahrs Vej, hvilket var i strid med de regler, der fandtes for området. Sognerådet accepterede imidlertid, at han ?ik en støjmur – den eneste, der i mange år var imod Edwin Rahrs Vej. Nu har alle huse en sådan støjmur! Salget resulterede i et mindre underskud, som sognerådet betalte et pænt tilskud til! Det var en travl tid med mange gøremål – vi indførte bl.a. central kontingentopkrævning, som Gerda hjalp med til. Du var også med til at genstarte gymnastikafdelingen, der tidligere var under hovedbestyrelsen, men nu som selvstændig afdeling med Jytte Schwartz som kasserer – hun ?ik en start kapital på 500 kr. Det er utroligt, hvad der er sket med den afdeling senere. I dag har gymnastikafdelingen en egenkapital på over 700.000 kr. Herefter var du med til at starte bordtennisafdelingen med Jørgen Vestergaard som formand og senere også svømmeafdelingen, som du blev formand for i en kort tid. Det var noget af et projekt, da svømningen foregik i Hasle svømmehal. Vi ?ik entreret med Strandgaard busser, som kørte børnene til og fra Brabrand. Det kunne kun lade sig gøre, da kommunen dengang havde en interessegruppe-ordning, som betalte halleje, transport samt en del af lønudgifterne. Vi var sammen med Skovbakken de foreninger, der anvendte intereressegruppe-ordningen mest. Vort tilskud androg et enkelt år tæt ved 500.000 kr. Du var også med til arrangere svømmestævner bl.a. Ekstrabladets landsomfattende Duka svømmestævner – det gav meget moro, at amatører som os påtog sig en sådan opgave. Heldigvis havde vi Knud Jørgensen fra AGF i området til at vejlede os. Det var her, at vi lærte begrebet ”bane/vendedommere”! Du var med til at arrangere et kæmpe bankospil i Brabrand-hallen med 1000 deltagere og med rigtig mange gode præmier, som var hentet hos de erhvervsdrivende og ?irmaer i området. Tiderne var anderledes end nu og alle afdelingsmedlemmer kom hinanden mere ved. Der blev a?holdt afdelingsfester, hvor alle bestyrelsesmedlemmer i de enkelte afdelinger deltog. I 1970 indstiftede foreningen en lederpris, som du ?ik tildelt i 1976 – senere samme år blev du også æresmedlem i Brabrand Idrætsforening. Det lykkedes ikke for os at bevare Brabrand-Hallen som en selvejende institution, da interessegruppeordningen blev ændret – vi kunne derfor ikke blive ved med at klare udgifterne og i 1975 overtog kommunen hallen. Du var fortsat sekretær i forretningsudvalget og var i 1984 med til at arrangere den største fest, der nogensinde har været Brabrand Idrætsforening. Morgenen startede med jazz med Arosia, derefter koncert med Aarhus Pigegarde, gratis morgenkaffe for omkring 1000 medlemmer – senere om aftenen stor fest med 600 deltagere og med 2 orkestre bl.a. Bamses Venner og med mad fra Pejsegården i Brædstrup, der havde oprettet køkken i bordtennislokalerne. I den forbindelse sørgede du for, at der blev udgivet et jubilæumsskrift. Du sørgede også selv for alle artiklerne i det ?lotte blad! Udover de mange opgaver, du har løst, har du også været redaktør af klubbladet i rigtig mange år og du leverer stadig stof til bladet med den nostalgiske spalte. I jubilæumsskriftet for 50 års jubilæet slutter du med at skrive: ”Dette historiske glimt nedfældet i denne bog er såmænd blot en tak til Brabrand IF, fordi jeg har måttet være med”. Foreningen takker dig for en fantastisk indsats i Brabrand IF.
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40