BRABRANDIDRÆTSFORENING BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 15 der ikke ret meget, man kan stille op. Ser vi hos drengene, at de kommer helt af sig selv i 4-5 års alderen, så er det her vi har en udfordring med pigefodbold. Vi har nogle U6- U9 piger, som spiller hos drengene, men typisk starter pigerne 5 år senere til fodbold end drenge. At være en bredde klub betyder ikke, at vi er ligeglad med resultaterne. Vi glæder os over hver sejr og er glæde for de ungdomshold, som spiller i de højeste eller næst højeste række. U13Dr i Liga 1 og U 15 Dr i Liga 2 kan vi godt være bekendt. At damesenior rykkede en halvsæson op i jyllandsserie var også positivt, selvom det viste sig at være en stor mundfuld. Til sidst skal det nævnes af vores 3. herresenior hold langt om længe rykkede fra serie 5 op i serie 4. Formanden omtalte derefter arrangementer, hvor det vel vigtigste og nyeste er Standerhejsningen, som foregik den 29.april. Denne aktivitet gentages også i 2018 den 15. april. Desuden har der i året været a?holdt mikrofodboldskole, fodboldsskole, fest omkring 1. holdkampe, hvor en Trabant på sidelinjen gav meget stor omtale – også i medierne bagefter. Det 20. julestævne blev a?hold igen i år med deltagelse af omkring 800 børn. Harrie og Jarl har være med de seneste 15 år, hvor stævnet er blevet rigtigt stort. Jarl takke af, mens vi endnu kan trække på Harries erfaring. Formanden kom i sin beretning også ind på uddannelse af trænere og forskellige kurser under DBU og samarbejde mellem skole og klubben i valgfaget ”Idræt og trænerspiren”. I klubben har der i alt været 96 frivillige i årets løb og uden dem ville det ikke kunne lade sig gøre at drive klubben. Efter en gennemgang af de enkelte årgange i pige- og drengeafdelingen omtale formanden vores anlæg og den store indsats fra medlemmer og ildsjæle, der har være i gang for at gøre det spilbart til divisionskampe. Den kommende kunstgræsbane vil forhå- bentligt løse noget af problemerne med at kunne træne og spille selv om banerne er våde. Den forventes at kunne tages i brug i efteråret og en større gruppe er i gang med at danne det økonomiske grundlag for at kunne gå i gang med anlægning. Men det løser ikke problemet med meget vand på banerene efter regnskyl. Der har været ?lere møder med kommunen om forskellige løsninger, men vi får se om de mange forslag kan realiseres. Efter en kort omtale af økonomien i klubben, takkede formanden alle som har givet et nap med i 2017 og til de, som fortsætter i 2018. Til sidste et tak til bestyrelseskolleger for et – trods de få møder – velfungerende samarbejde. Efter få kommentarer blev formandens beretning godkendt. Harrie gennemgik regnskabet som viste et ganske pænt overskud, som henlægges til kunstgræsbanen. Der har været ekstraordinære indtægter på over 1 mio. er til kunstgræsbanen og klubben har samlede aktiver for godt 2.900.000., hvoraf 1.850.000 er hensat til speci?ikke formål. Regnskabet blev godkendt efter enkelte afklarende spørgsmål omkring sponsorer. Budgettet for 2018 blev forelagt. Som sædvanligt er der budgetteret forsigtigt, så tallene og resultatet inkluderer ikke mulige indtægter fra evt. aktiviteter undtagen julestævnet. Budgettet afspejler generelt det forudgående års regnskab, dog forventes lavere tilskud end tidligere. Der budgetters med et overskud på ca. 261.000, som forudses anvendt til kunstgræsbanen. Der sker en ændring i den måde kontingent sammensættes på og opkræves i 2018. Budget og kontingent blev herefter godkendt med bifald. Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Forslaget blev godkendt. Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, det betyder, at Flemming Møller fortsætter som formand og Egon Laursen fortsætter som leder af pige/ dameafelingen. Da Morten Bo Madsen ønskede at udtræde af bestyrelsen blev Jacob Sangill Christensen valgt for en etårig periode) Desuden blev Andreas Rasch-Christensen nyvalgt for en 2-årig periode. Et 7. bestyrelsesmedlem kan vælges på en generalforsamling Paul Horsmans blev genvalgt og Jarl Pedersen blev nyvalgt. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer: Flemming Møller, Erik Sander og Harrie Horsmans blev genvalgt. Der blev ikke valgt suppleanter til repræ- sentantskabet Henning Krabbe blev genvalgt. Der blev spurgt om det var planlagt at leje kunstgræsbanen ud i de timer, hvor vi ikke bruger den: Det blev bekræftet. Det er et krav fra kommunen. Derefter takkede formanden forsamlingen for fremmøde og for en god styring af Lars Broni. Og bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Han afsluttede generalforsamlingen med et trefoldigt længe leve for Brabrand Idrætsforening fodboldafdeling. Referent: Egon Laursen
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40