BRABRANDIDRÆTSFORENING 14 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS Dagsorden for generalforsamlinger var ifølge vedtægterne, dog med et forslag fra om at udvide bestyrelsen fra de nuværende 5 medlemmer til 7 som tidligere. Bestyrelsen havde foreslået Andreas RaschChristensen. Desuden ønskede Morten Bo Madsen at træde ud af bestyrelsen. Generalforsamlingen startede med, at formand Flemming Møller bød velkommen til de 14 fremmødte, deraf 4 fra bestyrelsen. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Lars Broni som dirigent. Lars Broni blev valgt uden modkandidater. Lars takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet indbydelse var i klubbladet og på hjemmesiden i november måned 2017. Derefter gav han ordet til formanden. Formanden mindedes Jørgen Vesterby, som i mange år var en aktiv spiller i bold og business og Pierre Peugeot. Begge er afgået ved døden i løbet af året. Jørgen Vesterby var primusmotor i Erhvervsklubben Bold og Business, hvis hovedformål var at skaffe midler til 1. holdet, ligesom han var stærkt engageret i alle aktiviteterne omkring holdet. Pierre startede som træner for sin søns hold, senere blev han medlem af arrangementudvalget, kampfordeler og redaktør for det første klubblad. Derefter berettede formanden om førsteholdet, som vinter startede foråret i spidsen af 2. division og sluttede på en ?lot 2. plads og kunne rykke op i landets næstbedste række efter 7 år i 2. division. Hurtigt efter lykønskningerne blev det en helt anden post, som blev modtaget, bl.a. en tyk klubmanual med krav for at spille i 1. division. Efter en inspektion fra Divisionsforeningen blev de ?leste krav opfyldt og Ceres Park blev reservebane i stedet for bane 3. Debut’en i første division blev hektisk. Et skybrud satte banen under vand og græsset blev ikke slået, men det lykkedes for en trofast skare at slå græsset med små motorklippere og håndrive. Kort før kampstart af få den klar til kampen efter godkendelse af dommere. Brabrands indtræden i 1. division blev ?lot og holdet lå endda på 1. pladsen i en enkelt uge før det blev hverdag igen. Ved afslutningen i efteråret var det ikke blevet til mange yderligere point og holdet ligger under stregen og er i betænkelig fare for nedrykning. Med de mange krav fra Divisionsforeningen og holdets nuværende placering skal det overvejes om det kan betale sig at søge licens for fortsat at kunne afvikle 1. divisionskampene på vores anlæg. Efter indlægget om 1. holdet berettede formanden om 2. holdet, som spiller i serie 1. Truppen er smal og er a?hængig af, at der kan rykkes 3-4 spillere ned fra divisionsholdet. Holdet sluttede som nr. 3 i foråret og nummer 4. 3. holdet rykkede fra serie 5 op i serie 4 efter efterårsturneringen. Holdet træner næ- sten ikke, men har et godt kammeratskab, hvor der er gamle BIF spillere fra årgangene 94 -97. Derefter berettede formanden om oldboysafdelingen efter oplæg fra Ole Rasmussen. I oldboys afdelingen er der ca. 75 medlemmer og spiller med i 6 rækker fra 30 – 60 års. Derefter omtalte formanden ungdomsafdelingen, og som traditionen tro, har der også i 2017 været et stort aktivitetsniveau. De forskellige afdelinger har deltaget i både indendørs- og udendørsturneringer og der er ?lere og ?lere hold, som starter med at deltage i kunstgræsturneringer i vinterhalvåret. Ser vi ned over rækkerne, må vi desværre konstatere, at klubben mangler hold i de 4 ældste drengeårgange, U16-U19. Heldigvis er der store årgange på vej nedefra, men det hele kan hurtigt vende, og inden man har set sig om, er en hel årgang gået i opløsning. Det er efterhånden en velkendt problematik, og der diskuteres hvert år, om vi er en elite eller bredde klub? Her må vi bare konstatere, at eliten foregår i AGF regi, og at vi først og fremmest er en bredde klub, dog gerne en god en af slagsen. Vores fornemste opgave er at tilbyde gode rammer, både socialt og sportsligt, til så mange mennesker i vores lokalområde som muligt. Hvis vi skal fastholde de ældste ungdomsspillere, er det alt afgørende, at alle kan spille kampe på deres eget niveau. Der er ingen krav om, at vi skal spille i Liga 1 og tiltrække spillere fra omegnskommunerne. Derimod er det et krav, at alle, der kommer med til kamp, som minimum spiller en halvleg. Vurderes reserverne ikke gode nok til det, må man lade være med at tage dem med. De må så til gengæld spille på 2. holdet, hvor de kan vise, hvad de er værd. I denne sammenhæng er 2. holdet altafgørende. Vi ser typisk, at ved overgangen til 11-mands stopper forældretrænerne, og så går 2. holdet i opløsning. Dette er typisk starten på dødsstødet for hele årgangen – dette kan ikke siges ofte nok. Hvis vi skal føre en årgang hele vejen op til U19, skal vi have fokus på alle og sikre, at det er sjovt for alle. På pigesiden har vi de sidste år været rigtig gode til denne sociale del og vi har formå- et at fastholde dem til seniorrækken, selvom efterskolerne er en kæmpe udfordring. Når 90% af en årgang skal på efterskole, er
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40