BRABRANDIDRÆTSFORENING BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 11 skuffe. Dette er emner, der ellers nemt kunne få nogle til ”at kigge skævt til andre”, hvis de ellers var aktuelle, men det er de ikke. Selvfølgelig bliver der blandt 60+’ere talt meget om tidligere arbejde med sjove episoder og oplevelser, sjove og/eller interessante ex. kolleger, umulige chefer, direktører, der ikke har forstået noget som helst og lignende. Aktuelt gælder dette også for chefer og direktører i AGF! De øverste ledere på byens rådhus bliver heller ikke forbigået, når der skal deles tidsler og dårlig ledelse ud. Hov, nu skal jeg jo huske på ikke at blive politisk! Når nu DGS bygger på 60+ spillere, så er der selvfølgelig altid et vist frafald i medlemsskaren på grund af dårlige/slidte knæ, albuer, skuldre, hofter m.m. ligesom vi desværre også har haft udmeldelser på grund af mere alvorlige sygdomme og endog dødsfald. Slitageproblemer mener vi egentlig ikke er en gyldig grund til udmeldelse. Vi har ?lere spillere med nye hofter, slidgigt, prostataoperation, hjerteoperation, demens/alzheimer, K OL o.s.v. og ældste aktive medlem er 87 år. Men alle har viljen til at holde sig i gang og til at være deltager i et frugtbart samvær både til gavn for sig selv og de andre. Det er muligt, at jeg tager fejl, men jeg erindrer ikke, at der indtil nu har været en udmeldelse i DGS med begrundelsen: ”Jeg har ikke lyst til at være med mere”. Vi har derimod nogle få gange hørt: ”Jeg er meget ked af at skulle stoppe, men min læge har sagt til mig, at jeg ikke kan tåle det mere!” Som nævnt i starten er vi nu 36 medlemmer, og siden sommerferien har fremmødet til træningen/samværet tirsdag og fredag formiddag været på omkring 26-28 medlemmer, d.v.s. en fremmødeprocent på ca. 75% – ikke som en engangsforeteelse, men som normalen. Der er vist mange foreninger, der ville være mere end glade for at nå op på den mødeprocent. Her er det væsentligt at pointere, at fremmødet sker helt uden nogen form for trusler eller tvang – MEN UDELUKKENDE FORDI FOLK HAR LYST TIL AT KOMME OG VÆRE MED I SAMVÆRET!!! Hvert år har DGS en sommerafslutningsfest og en julefrokost. Tilslutningen til disse arrangementer er helt overvældende. Det færreste antal ”kan desværre ikke deltage” har været 2, og det højeste antal fraværende har været 4. Med andre ord, så er vi meget tæt på et fremmøde på 100% til disse 2 årlige arrangementer. Dette er vel et tal, der kan gøre enhver bestyrelse eller foreningsformand misundelig. Herover ses godt halvdelen af DGS’s medlemmer lige før julefrokosten. Herunder er der et par stemningsbilleder fra julefrokosten på Guldtoppen i Åbyhøj. Udover disse 2 mere of?icielle arrangementer har vi også 4-5 årlige ”fødselsdagsparties”, hvor der er både lidt fast og lidt ?lydende til ganen, samt lidt fællessang. Og hvordan er så fremtidsudsigterne for ”Det Gode Selskab”? Ja, det kan vel egentlig sammenfattes meget kort. • DGS har i skrivende stund 36 medlemmer • Fremmødet er meget ofte 26-28 medlemmer • Hal 2’s 6 baner rummer max. 24 spillere altså har vi ?lere spillere, der ofte klæder om, men som desværre ikke kan komme til at spille, før der er gået et pænt stykke tid. Dette giver ikke den bedste spillemotivation, men til gengæld tid til lidt mere snak. Det er en situation affødt af vokseværket, som vi i øjeblikke må leve med. Vi har derfor meget mod vores hensigter og holdninger været nødsaget til at sige, at VI INDTIL VIDERE DESVÆRRE IKKE SER OS I STAND TIL AT OPTAGE FLERE MEDLEMMER. Da næsten alle medlemmer i DGS forbliver aktive og betalende i årevis, har vi ikke fundet det rimeligt at oprette en venteliste, da dette vil kunne skabe falske forhåbninger hos nogle om et snarligt medlemskab. Hvis vi lige skal gå tilbage til patienthaandbogen, der siger, at vokseværk ikke er en forløber for anden sygdom, så må vi erkende, at i DGSs tilfælde, så er der den følgesygdom – vi må i en periode desværre må sige nej til ?lere/nye medlemmer. Skal vi se positivt på situationen, så er det vel egentlig et luksusproblem, vi nu har fået! Poul H. Mørk Badmintonholdet ”Det Gode Selskab” PS: Kort før jul ?ik vi en meget beklagelig – men dog ikke helt uventet – meddelelse, idet vores yderst vellidte medlem og kulturskaber Arne har valgt at stoppe sin træning hos os. Han mener, at i en alder af næsten 89 år er det ved at være tid til at ?inde en mindre krævende motion end badminton. Arne på hans sidste spilledag Kære Arne, vi vil alle savne dig og dit gode humør, men har selvfølgelig forståelse for din beslutning. Alle i ”Det Gode Selskab” ønsker dig et fortsat godt, langt og lykkeligt otium.
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40