BRABRANDIDRÆTSFORENING 10 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS Hvis man slår op på www.sundhed.dk og derefter på patienthaandbogen, så kan man læse følgende: Vokseværk er en almindelig tilstand hos børn i alderen 3 til 12 år. Årsagen er ukendt, og tilstanden er ikke en forløber for anden sygdom. Badmintonholdet ”Det Gode Selskab” – DGS – havde sin første spilledag tirsdag den 12. august 2012, og holdet er dermed blevet 5 år. Ved udgivelsen af dette Klubblad endda 5½ år. Fra en besværlig start med kun 4-6 deltagere stigende til en 17-19 deltagere i løbet af efteråret 2012, er holdet nu vokset til imponerende 36 betalende deltagere. Se, det er vokseværk! Ifølge patienthaandbogen er årsagen til vokseværk ukendt, men dog ikke forløber for en sygdom! Her tager patienthaandbogen noget fejl. Årsagen til DGSs vokseværk er i den grad kendt, og den kan egentlig bedst forklares med en af de plancher, vi har brugt på holdet siden starten: Patienthaandbogen siger også, at vokseværk ikke er forløber for nogen sygdom. Se, der har bogen helt og aldeles ret. For at være en aktiv deltager i alle de aktiviteter – fysiske eller ikke fysiske – der er markeret med gult nedenfor, er vel netop med til at forhindre begyndende sygdom og svækkelse. Motion, for såvel kroppen som hjernen er en væsentlig årsag til, at 60+ folk har et både godt, interessant og utvivlsomt også et længere liv. Kan alle hold eller organisationer så vokse blot ved at opstille nogle ”smarte” slagord og slogans. Nej, det tror jeg ikke. Ledelse – eller måske nærmere fravalget af samme, samt en lidt sjov (og somme tider også lidt grov) selvjustits (som dog ligger langt fra og absolut intet har med mobning at gøre) er nok nogle af de væsentligste nøgleord for DGSs vokseværk. Skåret lidt ud i pap, så er der i DGS ingen leder/ledelse, der altid fortæller alt og alle, hvad de skal gøre og ikke gøre, hvor og hvornår. Som 60+ har de ?leste så meget selverkendelse og pli, at man godt ved, hvor grænserne for en acceptabel opførsel ligger. Skulle det modsatte enkelte gange være tilfældet, kommer der hurtigt fra ?lere sider nogle lidt sjove, lidt grove, lidt direkte, lidt rammende kommentarer, der på en ”kærlig” måde fortæller folk, hvad der er god skik og opførsel, også i DGS. Fleksibiliteten ved ikke at have faste makkere gør, at man aldrig føler sig forpligtet til at skulle møde frem til badminton. Om nogle få medlemmer kommer til træning eller ikke kommer, giver ikke nogen dårlig samvittighed over, at man har ladt sine makkere i stikken eller skal til at ringe rundt for at ?inde erstatningsspilere. Groft sagt, er der altid makkere nok at spille med! Og man føler sig derfor ikke presset til at møde frem. Der er en del 60+, der ikke er lige friske og oplagte til at spille badminton måske kl. 20.00 om aftenen og et par timer frem. Derfor giver vores start- og spilletider kl. 09.00 henholdsvis 10.00 altid veloplagte, friske og velmotiverede spillere (ja, ja, der er da et par stykker, der knap nok er helt vågne på det tidspunkt. Her skal dog ikke nævnes nogen navne!). Meget interessant, så er der nogle samtaleemner eller temaer, der åbenbart ikke er interessante og derfor heller ikke bliver drøftet i DGS. Det gælder bl.a. politisk agitation, tidligere stillinger (især ?ine titler), lønninger, formuer, størrelser på lejligheder og huse, social status og lignende fra samme
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40