AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Men det er ikke kun et maleri af mig, af min person, med mine træk. Med associationerne til Bibelens billedsprog, er det mindst ligeså meget en skildring af det embede, jeg er sat i. Det vil også sige det embede, vi alle er sat i som præster, menighedsråd og kirke. Det er jo derfor vi er her. Det er vores alles opgave, at tale trøst, at få evangeliet til at folde sig ud og få hjerter til at grønnes som en skov. For mig bliver det med alderen mere og mere klart, at man har brug for de andre. At der er andre, der binder op om en, som skrevet står. At man har brug for at blive kaldt på. Jeg er som biskop kaldet på – af jer – eller de fleste af jer. Ligesom jeg er kaldet på som præst i flere omgange. Ligesom mange af jer er blevet det. Der er en menighed, der har kaldet os til at gøre og sige det, vi skal. Men helt overordnet: vi bliver alle kaldt på. Vi har alle nogen, der kalder på os. Vi har alle et kald. Det er et kæmpeprivilegium, for ellers kunne vi jo hurtigt køre sur i vores egne små cirkler og vores stålsatte meninger om dette og hint og om alle de andre. At blive kaldt på giver retning og mening til ens liv og virke og gør, at nyt kan komme til – trods alderens vægt. Det jeg her vil frem til, er, at jeg var ilde stedt som biskop, hvis I der engang har kaldt på mig, ikke blev ved med at kalde på mig. Lad så være, at I kalder på mig mange steder fra, og at I nogle gange kalder lidt utålmodigt eller måske vredt, hvis I ikke er enige med mig. Det vigtigste er, at I kalder, og på den måde modvirker, at jeg enten fjumrer planløst rundt eller kører mit eget lille solotrip inde i bispegården. I det hele taget er det mit ønske for dette stift, at vi fortsat vil kalde på hinanden, kalde hinanden ud, lytte til hinandens kald og ikke bare fortabes i vores egne små cirkler og stålsatte meninger. Fordi evangeliet kalder på os, kalder os ud, skal vi kalde på hinanden, kalde hinanden ud for at kalde andre ud, så at evangeliets trøst kan høres og gå til hjerte, så hjertet kan grønnes som en skov”. Således var ordene ved receptionen den 3. maj 2019 i DGI-huset. Glædelig pinse til jer alle. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER JUNI 2019
nyhedsbreve 1 nyhedsbreve 2 2016__december 2017__januar 2017_februar 2017_marts 2017_april 2017_maj 2017_juni 2017_september 2017_oktober 2017_december 2018_januar_ 2018_februar 2018_marts 2018_april 2018_maj 2018_juni_juli 2018_august 2018__september 2018_november 2018_december 2019_januar 2019_februar 2019_marts