AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Men jeg vil nu gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det så er ensbetydende med, at vi bare skal ryste posen og smide alt det gamle på porten og lave højmessen helt om med Beatles og Bowie i stedet for Bach og Buxtehude og alt det der. For mange, skal man huske, er traditionen også vigtig. Mange vil gerne have nogle ord, de kan huske fra gang til gang, og som de kan hvile i. I en tid hvor rigtig meget forandrer sig omkring os, og hvor det kan gå rigeligt stærkt, er det også en befrielse, at noget står fast. På den anden side kan vi jo ikke blive ved med at synge gamle salmer og bede gamle bønner. Det er en kirke ikke et museum, vi bestyrer. Jeg synes, at det er et svært enten-eller med fornyelse på den ene side og tradition på den anden, men det er en diskussion eller samtale, som hvert menighedsråd og præst skylder at tage med hinanden og med menigheden en gang imellem. Men ændringerne de faktisk har foretaget i Høsterkøb, er nu heller ikke specielt radikale. Jeg synes, at det for dem handler mere om, at de føler sig talt til, at de synes præsten har noget at sige dem, og at de har fået medejerskab til deres kirke og gudstjeneste. Og alt det er jo også såre vigtigt. Måske er det især her eksemplet fra Høsterkøb, kan være andre til inspiration, at de rent faktisk har taget samtalen om kirken og gudstjenesten og budskabet med andre end dem, der altid kommer, og som vi på forhånd er rimeligt enige med. De har bevæget sig ud og spurgt for at høre, hvad folket i Folkekirken rent faktisk tror og tænker. Det er faktisk et eksempel til efterfølgelse, selvom vi nogle gange godt kan blive både overraskede og forskrækkede over, hvad vi hører. Men der er ikke noget af det, vi hører, som vi ikke kan gå i diskussion eller samtale med og lade os bevæge af. Tvært imod kan det bevirke, at vi bliver lidt klogere på, hvad vi selv tænker og tror. Og det er jo slet ikke så ringe. Jeg siger ikke, at vi i Folkekirken og i sognet bare skal gøre og sige, hvad andre synes, vi skal gøre og sige. Vi har jo en grund og et budskab, vi bygger på. Men hvis det kan hjælpe os til at blive skarpere på at få folk i tale og lade dem vide, at vi lytter, og at vi vil samtalen til vores fælles bedste, så er rigtig meget nået. Det handler alt sammen om, at et gammel budskab skal formidles, så det bliver hørt af os, der lever i 2019, og at det kan bringe lidt eller meget fornyelse ind i vores liv. Men jeg tror nu ikke, at provsten vil bevillige jer penge til at udgive en pamflet om det. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER MARTS 2019
nyhedsbreve 1 nyhedsbreve 2 2016__december 2017__januar 2017_februar 2017_marts 2017_april 2017_maj 2017_juni 2017_september 2017_oktober 2017_december 2018_januar_ 2018_februar 2018_marts 2018_april 2018_maj 2018_juni_juli 2018_august 2018__september 2018_november 2018_december 2019_januar