AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Men som jeg har skrevet til jer i mine tidligere nyhedsbreve, er der færre nyuddannede præster på ”markedet”. Det betyder også, at man som menighedsråd skal arbejde for at kunne tilbyde et så attraktivt embede som muligt. Et attraktivt embede kan selvfølgelig være så mange ting. Men det betyder meget for nye ansøgere, at man ikke bliver overladt til sig selv, og at der er en menighed, et menighedsråd og nogle kollegaer der tager imod, støtter, bakker op og giver plads. Derfor kan jeg kun anbefale, at man ved en præsteansættelse internt i menighedsrådet reber sejlene og spørger sig selv, hvordan man kan gøre sit sogn eller pastorat eller provsti til et endnu bedre sted at komme med sin familie. Der skal arbejdes for sagen, med andre ord. Men det er en proces, som også kaster rigtig meget godt af sig internt i råd og kirke. Nogle gange er det sundt at se sig selv udefra og spørge sig selv og hinanden om: hvordan gør vi os mest muligt attraktive for nye ansøgere? Det kan i den sammenhæng være nyttigt også at søge lidt råd og vejledning udefra, og det vil provsten være den helt rigtige til, da han eller hun kender jeres sted og den sammenhæng, I med provstiet er en del af. Og mens I så på forskellige måder forbereder jer, og vi sammen lægger tingene til rette for jeres kommende præst, skal embedet selvfølgelig passes. Det vil for kortere perioder involvere kollegaerne eller nabopræsterne, som selvfølgelig ikke kan løfte det samme som en fast præst. Det giver sig selv. Så det betyder, at I i ventetiden må neddrosle aktiviteter, der ligger ud over gudstjenester og kirkelige handlinger. I andre og særlige tilfælde kan I for kortere eller længere perioder få ansat en vikar, der selvfølgelig kan løfte mere og indgå fuldtids i embedet. Og så er det ellers i fuld fart fremad ind i 2019! NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER FEBRUAR 2019
nyhedsbreve 1 nyhedsbreve 2 2016__december 2017__januar 2017_februar 2017_marts 2017_april 2017_maj 2017_juni 2017_september 2017_oktober 2017_december 2018_januar_ 2018_februar 2018_marts 2018_april 2018_maj 2018_juni_juli 2018_august 2018__september 2018_november 2018_december