AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV MAJ 2019 Kære menighed, menighedsråd og præster! TAK – og glædelig pinse! Tusind tak for opmærksomheden i anledning af min 60 års fødselsdag! Jeg er stadigvæk lidt rundt på gulvet over alle de gode gaver, al den venlige opmærksomhed og de mange hilsner jeg fik på selve dagen samt til min reception i DGI-huset den 3. maj. Jeg vil jo gerne have haft jer alle med til den festlige dag, men det var der ikke rigtig plads til. Men det glædede mig, at der var mange, der efterfølgende sagde til mig, at det havde været en god dag med mange fine og sjove og vellydende indslag. Ikke mindst glæder det mig, at mange af de fremmødte syntes godt om det portræt, som stiftets menighedsråd traditionen tro har skænket. I kan se det gengivet her i nyhedsbrevet. I kan også se billeder fra afsløringen af billedet på stiftets hjemmeside her. Portrættet er malet af kunstneren Peter Martensen, som er bosiddende i det vestsjællandske. Han har malet flere kendte portrætter, men er nok mest kendt for malerier, der på en gang er realistiske og mystiske. Han har, som enhver seriøs kunstner sin helt egen stil, som jeg holder meget af. Til sidst ved min reception den 3. maj talte jeg om portrættet, og hvad jeg læser ud af det. Det tillader jeg mig at gengive her, da der er meget mere at sige om portrættet, end at det forestiller mig, der er også en lille pinseprædiken i det: ”Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg holder meget af din streg, Peter, din farve, dine motiver og de stemninger og hemmeligheder, der altid synes at skjule sig i dem. Det er ret generelt ved dine portrætter, at den portrætterede bærer på en hemmelighed. Der er ligesom en indadvendthed, der peger hen på andet og mere, end det øjet umiddelbart ser. Da jeg stod model nogle pragtfulde sommerdage oppe i dit vestsjællandske paradis her for lille et års tiden siden, spurgte jeg: ”hvorfor har du placeret mig her i naturens rum med en ny udsprunget bøgekvist i hånden?” Og du svarede, at det må jeg selv finde ud af! Men for mig at se, trækker du på et bibelsk billedsprog med træer, blade, skove og vækst som især kommer til udtryk med Jesu lignelser om det frembrydende Gudsrige. I salmebogen smelter det sammen med danske naturbilleder i mine absolutte yndlingslinjer: “Om levende blev hvert træ i skov og var så hvert blad en tunge”1, “Mit hjerte dig til ære skal grønnes som en skov... ” 2, “Dets glans opstår som aks i vang som maj i bøgeskove”3, “Skin over vang som en morgen med sang, morgen i maj, når det grønnes”4. Og så får den jo fuld gas i pinsesalmerne som billeder på pinsens ånd, der gør det gamle nyt og får gamle ord til at blomstre og grønnes. Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift 1 402 ”Den signede dag med fryd vi ser” 2 86 ”Hvorledes skal jeg møde” 3 319 ”Vidunderligst af alt på jord” 4 291 ”Du, som går ud fra den levende Gud”
nyhedsbreve 1 nyhedsbreve 2 2016__december 2017__januar 2017_februar 2017_marts 2017_april 2017_maj 2017_juni 2017_september 2017_oktober 2017_december 2018_januar_ 2018_februar 2018_marts 2018_april 2018_maj 2018_juni_juli 2018_august 2018__september 2018_november 2018_december 2019_januar 2019_februar 2019_marts