AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV JANUAR 2019 Kære menighed, menighedsråd og præster! Godt nytår! Hermed mit første nyhedsbrev i 2019, som skal handler om at ansætte en ny præst. Aarhus Stift er et stort stift: 346 kirker, 240 menighedsråd og 378 præstestillinger. Til sammenligning er der, hvad præstestillinger angår, 195 i vores nabostift Viborg Stift eller 58 i Lolland-Falsters Stift. Det betyder selvfølgelig, at der her i stiftet, på årsbasis er mange præstestillinger, der bliver ledige og skal genopslås, og hvor en ny præst skal ansættes. Det kan være en voldsom ting for et menighedsråd, når den gamle præst siger op for enten at skifte embede eller gå på pension, og ikke mindst når der efterfølgende skal ansættes en ny præst, der skal erstatte den gamle. Men det er også en meget meningsfuld og spændende opgave, der kræver lang og grundig forberedelse både i stift og sogn. Jeg ved, at rigtig mange af jer, når I kommer i den situation, ønsker en hurtig sagsgang, sådan at der kan komme en ny præst i embedet hurtigst muligt. Der er jo mange opgaver, der venter. Jeg forstår godt, at I nogle gange bliver utålmodige, men det er også vigtigt at få forberedt ankomsten af den nye præst grundigt, sådan at han eller hun hurtigere og bedre kan falde til i sit nye kald. Præstegården skal for det første være i ordentlig stand til at kunne modtage en ny familie. Det er også vigtigt, at embedet ses efter i sømmene. Er der for eksempel flyttet mange mennesker til eller fra sognet, sådan at der skal tænkes i noget bistand udefra eller overflyttes bistand andre steder hen? Eller skal der etableres samarbejde med andre sogne? Den slags ændringer medfører ofte en høringsproces, hvor de involverede parter høres. Også det tager tid. Endelig skal der udarbejdes stillingsopslag i samarbejde med stiftet. Ansøgninger skal modtages og læses, og der skal afholdes orienteringsmøder og indstillingsmøde, før en ny præst kan indstilles til Kirkeministeriet. Alt sammen vigtigt for at få den præst I gerne vil have. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER FABRUAR 2019 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift