AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV FEBRUAR 2019 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om Høsterkøb eksemplet I har nok, mange af jer, her i løbet af måneden modtaget en lille lyseblå pamflet, der er skrevet og udgivet af Høsterkøb Menighedsråd. Den hedder Fremtidens Folkekirke og har undertitlen ”For og af folket. Høsterkøb eksemplet”. Hvis I ikke har læst pamfletten, har I sikkert hørt om den. I hvert fald har den været meget omtalt og diskuteret i medierne, ikke mindst i Kristeligt Dagblad. Jeg synes som udgangspunkt, at det er et friskt initiativ. Her har vi et menighedsråd, som holder af deres kirke og deres præst, og som gerne vil dele deres glæde og begejstring med landets øvrige menighedsråd. De øser gavmildt ud af deres erfaringer og har fået involveret en masse mennesker i sognet, som før måske følte sig lidt på afstand af det, der sker i sognegården og ved søndagens gudstjeneste. På den anden side kan man også godt tillade sig at spørge lidt kritisk ind til, om det er så enestående i forhold til, hvad der sker så mange andre steder rundt omkring i landet. Med mit kendskab til Folkekirken kunne det hurtigt blive til rigtig mange bogudgivelser, hvis alle sogne, der har gode erfaringer med at få kontakt til den lokale befolkning, skulle udgive og udsende en lille bog om det. På samme måde synes jeg at deres begejstring for, hvad de selv har opnået, nogle gange gør dem blinde for, at man også kan være kirke på andre måder end deres og måske ligefrem være glad for det. Men lad mig nu tage ja-hatten på, for det Høsterkøb Menighedsråd gør meget ud af, er fornyelse. Folkekirken må forny sig for at overleve, skriver de. Og det er rigtig nok. Fornyelse skal der til, hvis det hele ikke skal blive til stivnet form. Kristendommens budskab er jo i sin kerne også fornyelse. Ny vin på nye lædersække. Her har vi et budskab, som gør alting nyt, som får os til at se på verden og vores medmennesker på en ny måde, og som vil forny os. Som lutherske protestanter er det en vigtig del af vores historie, at gammelt engang imellem må vige for nyt. En mand som Grundtvig som har præget vores kirke, var jo også en fornyer. Så fornyelse ligger bestemt i vores kirkes DNA. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER MARTS 2019 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift